spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Očekávání

Očekávání

účastníků při slavnostním otevření Spolkového domu v Ovčárech bylo emotivní
upoutávka gen S2017 deníku Výstřižek.PNG
Ivan Ivančo

Ivan Ivančo

s gratulanty po převzetí městské encyklopedie KOLÍNSKÉ POJMY
STAVEBNÍ OBŘAD

STAVEBNÍ OBŘAD

v hasičárně
Studenti

Studenti

stavební školy se každým rokem podílejí na aktivitách Obchodního grémia
Otakar II.

Otakar II.

přijel z Prahy opět do Kolína po několika stoletích a to prostřednictvím známého herce Otakara Brouska na Dvořákovu imatrikulaci.
Výjezd delegace

Výjezd delegace

organizačního výboru do historické Kutné Hory
Imatrikulace

Imatrikulace

XXVI. laureáta v decentním salonu Panorama hotelu Theresia
Ze zasedání

Ze zasedání

velké výroční poroty ve stavební učebně 26.dubna 2017
TENISOVÝ ŽÁCI

TENISOVÝ ŽÁCI

dostali na kurtech LTC krajský šek na podporu svých sportovních aktivit
Velká

Velká

výroční porota STAVBA ROKU střední Čechy zasedla poprvé v učebně stavební školy 27.4.2016
Za Spolkovou

Za Spolkovou

radu gratulovala Tereza Malichová laureátu Jindřichu XXV.
Sčítací komise

Sčítací komise

bilaterální poroty Miroslav Kulhánek a Jarmila Pavlíčková
K webu

K webu

akreditovaného spolku mluví průmyslník Kolář
Předsedové

Předsedové

zálabských sportovních klubů AFK a LTC v areálu Borky
Kapelník

Kapelník

Jiří Šrámek se zúčastnil oslav mažoretek
IMG_2893.JPG
IMG_2892.JPG
organizační

organizační

výbor Stavba roku při kontrole průběhu navrhování v lednu 2015 v závodní jídelně
Představení

Představení

nového webu středolabského v Obchodní akademii
Mažoretky

Mažoretky

z taneční skupiny Srdíčko
Gestoři

Gestoři

kategorií STAVBA ROKU Petr Linart, Miroslav Kulhánek, Eva Rathousová a Marie Matyášová s výročními certifikáty.
Velká

Velká

výroční porota v zasedací síni východního křídla zámeckého paláce
Narvaný sál

Narvaný sál

kulturáku při slavnostním zasedání baráčníků.
Mirek Kulhánek

Mirek Kulhánek

při tradičním motocyklovém závodě Sendražický trojúhelník.
Insignační list

Insignační list

na gravírovaném ceremoniálu představil lékař Jiří Dvořák
Otakarův reliéf

Otakarův reliéf

převzal Miroslav Uher v tenisovém klubu. Prvním gratulantem byl světový hráč Bohdan Ulihrach.
porotci

porotci

velké výroční poroty se musí ve velkém nožství nominovaných staveb dobře orientovat - zleva státní ředitel J.Herel, městský zastupitel M.Škorpík a stavební projektant J.Charvát
Společný

Společný

přípitek novému laureátu Miroslavu Uhrovi v kapli Oblastní nemocnice
Ivan Adamec

Ivan Adamec

v amfiteátru předal certifikát in memoriam, kterým Spolková rada ocenila Karla Jelínka
Podnikatel

Podnikatel

Jan Dufek s výročním certifikátem Stavba roku, který mu předali ředitel Jindřich Synek a starosta Vít Rakušan
Starosta Sokola

Starosta Sokola

Josef Těšitel podepisuje certifikát in memoriam na monstrkoncertu Kmochova Kolína pro pozůstalou rodinu po Stanislavu Slavíkovi - zakladateli festivalu při slavnostním ceremoniálu posmrtné pocty
Josef Janata

Josef Janata

řídí slavnostní zasedání baráčníků u příležitosti 140. vyročí existence spolku
Organizační

Organizační

výbor na zasedání výroční poroty Stavba roku 2010 - zleva Aleš Zahajský, Vít Rakušan a Pavel Kolář
Úvodní

Úvodní

proslov starosty města při spolkovém obřadu na radnici.
2010

2010

První spolkový proslov senátora Pavla Lebedy zachytil Jaromír Novotný.
2008

2008

Poslední zákulisní úpravy imatrikulačníhu scenáře (Buřič, Rakušan, Zahajský)
2010

2010

Laureáti při výměně křesel za konšelským stolem při imatrikulaci
2010

2010

Imatrikulační královský maršálek Miroslav Horáček s dvojicí zbrojnošů
2010

2010

Imatrikulační moderátorská dvojice Jiří Dvořák a Jana Zahajská
2010

2010

Předseda PTP Vladislav Souček řídí slavnostní zasedání klubu za přítomnosti předsedy Senátu Přemysla Sobotky
2007

2007

jižní křídlo bilaterální poroty
Za celoživotní

Za celoživotní

práci ve školství v rámci vitrinace 2011 obdržela mimořádné ocenění ředitelka Základní školy Mnichovická Miroslava Průšová.
Hlediště

Hlediště

při vitrinaci bylo zaplněno do posledního místa.
2009

2009

zlatník Jan Hora na koktejl párty komory
Kolínské etudy

Kolínské etudy

Projekt časoběrného dokumentu o životě ve městě na radnici představila režisérka Helena Třeštíková a představením filmového štábu pověřila jednatelku Janu Zahajskou.
Úvodní proslov

Úvodní proslov

starosty Víta Rakušana v obřadní síni při ceremoniálu vitrinace
2009

2009

uctění památky válečných veteránů s Miloslavem Olmrem
Jana Kuncířová

Jana Kuncířová

odhalila v obřadní síni Otakarův reliéf 2011, který na radnici přinesl Jaroslav Kupr.
Předsedající

Předsedající

spolkový předseda při ceremoniálu za konšelským stolcem v obřadní síni radnice.
Na čele

Na čele

spolkového zasedání zleva Pavel Lebeda, Aleš Zahajský, Jiří Buřič a Josef Janata
Ctihodní

Ctihodní

držitelé výročního certifikátu: primář René Hrdlička, náměstek Pavel Hoffmann, primář Václav Navrátil
Městský znak

Městský znak

vyndává z kazety Jaroslav Kupr za asistence spolkového předsedy před jejím zavitrinováním na radnici.
Čelo zasedsačky

Čelo zasedsačky

při jednání spolkové obce na radnici obsadili zleva Vít Rakušan, Aleš Zahajský, Tomáš Růžička, Josef Janata
Viceprezidentem

Viceprezidentem

Obchodního grémia byl zvolen Jan Dufek - na snímku mezi předsedou Komise výstavby a rozvoje města Jozefem Pittelem a trojicí starostů Jaroslavem Němcem, Jakubem Nekolným a Danuší Duškovou
2006

2006

účastníci Rakušanova imatrikulačního ceremoniálu v hotelu Theresia
Předsednictvo

Předsednictvo

na schůzi v kompletním sedmičlenném složení
2006

2006

Rakušanův imatrikulační proslov za dohledu ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, konferenciérky a spolkového předsedy Aleše Zahajského
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one