spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
3 otakarové v rámečku.JPG

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

V letech 1993-2004 organizovala udílení výročního titulu pro Osobnost roku Okresní hospodářská komora Kolín. Titul postupně získali: Jan Novák, Luděk Kostka, Naděžda Vítková, Bohuslav Kolář, Ladislav Kamarýt, Petr Král, Josef Bourek, Jarmila Boháčková, Jan Hora, Jaroslav Kronus, Ivan Ivančo, Ludmila Bílá.

V letech 2005-2011 organizovala udílení prestižní ceny Osobnost Kolína Spolková rada Kolína ve spolupráci s Městem Kolín na základě společného Memoranda. Začátek navrhování se vyhlašoval na vitrinaci. Bilaterární porota, která hlasovala o udělení ocenění, se skládala z členů spolkového předsednictva, městské rady a žijících laureátů. Od roku 2012 byla tradice v Kolíně tak zakořeněna, že si Spolková rada mohla dovolit udílení organizovat samostatně. Porotu už pak tvořil dostatečný počet laureátů, takže nebyla přítomnost městské části poroty potřebná. Představitelé města Kolín se rozhodli od roku 2013 udělovat podružnou cenu politickým rozhodnutím orgánu samosprávy.
vitrinovaný

vitrinovaný

Otakar u městských insignií
sčítací komise

sčítací komise

v čele bilaterální poroty
laureáti

laureáti

jako N. Vítková a P. Adámek mají možnost se několikrát za rok společně sejít.
kulturní vložka

kulturní vložka

v podání dětí z místních škol

Laureáti výroční ceny

2017 Jiří XXVII. Dvořák
2016 Jiří XXVI. Šafařík
2015 Jindřich XXV. Synek
2014 Jan XXIV. Dufek
2013 Jarmila XXIII. Pavlíčková
2012 Miroslav
XXII. Uher
2011 Miroslava XXI. Jouzová
2010 Miroslav XX. Horáček
2009 Aleš XIX. Zahajský
2008 Jan XVIII. Bradna
2007 Tomáš XVII. Vanča
2006 Ludmila XVI. Chwistková
2005 Jan XV. Rakušan
kresba otisku

kresba otisku

pečeti Přemysla Otakara II. z jehož vůle vznikl Kolín
1993 - 2004 udílení prestižních cen organizovala Okresní hospodářská komora, což vyneslo 14 laureátů (v letech 2002 a 2004 byly mimořádně 2 kategorie). Římskými číslice jsou označeni držitelé pod pořadovým číslem.
Zh u insignační vitríny.gif
Stejnopis insignační listiny na počest Otakara II. Přemysla podepisují ceremoniálně držitelé Otakarova reliéfu.
PŘEHLED NOMINOVANÝCH NA OSOBNOST KOLÍNA (od ročníku 2005)
 1. Bílek Michal 2013
 2. Bradna Jan 2008
 3. Buřič Jiří 2006
 4. Černá Vlasta 2015
 5. Čmejrková Věra 2006
 6. Dufek Jan 2014
 7. Dvořák Jiří 2010
 8. Hejcman Petr 2010
 9. Hejduk Zdeněk 2010
 10. Heller Martin 2016
 11. Horáček Miroslav 2010
 12. Horák Pavel 2007
 13. Houdek Miloš 2012
 14. Chwistková Ludmila 2005, 2006
 15. Janata Josef 2008
 16. Jírek Zdeněk 2011
 17. Jouzová Miroslava 2011
 18. Kaisler Miroslav 2007
 19. Klouček Vojtěch  2010
 20. Kulhánek Miroslav 2016
 21. Kuncířová Jana 2011
 22. Malichová Tereza 2014
 23. Martínek František  2010
 24. Martinková Jana 2012
 25. Neubauerová Danuše 2013
 26. Neumann Bohuslav 2014
 27. Němec Jaroslav 2006
 28. Nováková Romana 2015
 29. Olmr Miloslav 2010
 30. Pavlíčková Jarmila 2013
 31. Pejša Jaroslav 2008
 32. Prokop Martin 2006
 33. Rajdl Pavel 2008, 2012
 34. Rakušan Jan 2005
 35. Řebíček Jiří 2008
 36. Souček Vladislav  2011, 2012
 37. Stráník František 2013
 38. Stříška Petr 2013
 39. Stupková Jiřina 2011
 40. Synek Jindřich 2015
 41. Šafařík Jiří 2005, 2009, 2016
 42. Špinka Martin 2010
 43. Šubotniková Gabriela 2006
 44. Tichá Eva 2009
 45. Uher Miroslav 2012
 46. Urbanec Jan 2007
 47. Vanča Tomáš 2007
 48. Votroubek Luboš 2005
 49. Wirkerová Iva 2005
 50. Zahajský Aleš 2009
 51. Zahrádka Dušan 2013
 52. Zrůstová Hana 2007
žurnál 29. Výstřižek.PNG

Co laureát získává?

Kromě veřejného uznání a obrovské prestiže obdrží nositel ceny také Otakarův reliéf a imatrikulační certifikát Spolkové rady Kolína. Jeho jméno je navždy vryto do bronzové gravírdesky hospodářské komory, čímž doživotně vstupuje do Klubu laureátů a tím pádem se podílí na volbě dalších laureátů. Slavnostní ceremoniály se nazývají imatrikulační, korunovační a gravírovací. Během roku svého úřadování je zván na významné společenské akce jako nejvýznamější host.

web gravírdeska Osobnosti Kolína 1993-2012 na šířku.png

Podání nominačních návrhů

Nominační návrhy akreditované spolky doručují spolkovému předsedovi. Podněty občané podávají v předstihu spolkům nebo do médií.
řetěz z vitríny

řetěz z vitríny

se využíval i při spolkových ceremoniálech
im. certifikáty

im. certifikáty

na konšelském stole v obřadní síni radnice čekají před imatrikulací na podepsání
Pamětní listinu

Pamětní listinu

na počest českého krále Otakara II. Přemysla podepisuje laureát ceremoniálně místo slibu.

Základní teze k udílení Otakarova reliéfu pro

 

O S O B N O S T    K O L Í N A

 

Předsednictvo Spolkové rady Kolína se na základě zavedené angažovanosti usneslo na společném prohlášení k tradičnímu udílení těchto prestižních cen, udělovaných v Kolíně nepřetržitě od roku 1993 takto:

 

Když už Spolková rada Kolína organizační zabezpečení v roce 2005 převzala,  bude  tuto tradici i v době globalizace nadále nést a vyhledávat, popularizovat a oceňovat fyzické osoby za jejich příkladné počiny. Těmi, kdo dějiny mění, jsou jedinci vybočující určitým způsobem z řady. Na druhou stranu někomu může v porovnání se světem připadat jistá místní nevýznamnost jednotlivců. A právě proto je zapotřebí morálně ocenit pozitivní lidská jednání.

Společenskou potřebou v průmyslovém Kolíně, který je v Evropě nyní vnímán jako významný investiční prostor, je především, aby potenciální kandidáti nejprve prošli prvotním kolektivním výběrem a byly tím pádem omezeny samozvané návrhy a návrhy podané z recese.

 

Návrhy mohou podat výhradně akreditované spolky. Občané mohou své podněty přednést jednotlivým spolkům nebo je medializovat. Z důvodu potřebné pestrosti nelze navrhnout ty osoby, které již jsou laureátem předmětného ocenění. V návrhu musí být kandidát nezaměnitelně označen a jeho záslužný počin zřetelně odůvodněn. Není podstatné o jakou činnost jde. Důležitá je osobní přidaná hodnota kandidáta. Návrhy lze podávat v době stanovené spolkovým předsednictvem. Přijetí návrhů z formálního hlediska probíhá formou akceptace úřadujícího laureáta. 

 

Před rozhodováním nominačního orgánu se kandidáti mohou předem vyjádřit, zda souhlasí s případnou nominací a s tím související medializací. O nominaci rozhoduje spolková schůze. Osobní vlastnosti a celoživotní postoje kandidátů se považují za významné hodnotící hledisko doby.

 

Spolková rada prostřednictvím jednotlivých procedur udílení vzdává za občanskou společnost hold navrženým a nominovaným osobám za jejich příkladné počiny. Z řady nominovaných vybírá jednoho kandidáta bilaterální porota, kterou tvoří v paritě spolkoví činovníci a žijící nositelé této prestižní ceny z minulých ročníků. Porotci se při rozhodování řídí vlastními kritérii tak, aby veřejnost jejich volbu správně vnímala. Porotě předsedat má právo úřadující laureát.

 

Volba probíhá ve více kolech, pokud některý z nominovaných kandidátů nezíská nadpoloviční většinu porotců hned v prvním kole. Do dalšího kola postoupí nominovaní kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

Titul získá nominovaná osoba, která v závěrečném hlasování získá nejvyšší počet hlasů přítomných porotců. Uděluje se člověku pro zvýšení jeho reputace, který ztělesňuje hodnoty, jež porotci sami vyznávají. Při posuzování osob se bere v úvahu jeho morální bezúhonnost a osobnost jako celek. Přihlíží se také k tomu, jaké předpoklady má nominovaný pro příkladnou reprezentaci města jako veřejná autorita.

 

Předání imatrikulačního certifikátu bude zabezpečeno formou jednoho až tří ceremoniálů na základě ujednání oceněného a spolkového předsedy.

Reliéfový Otakar vždy pevně svírá svůj meč
rozostřený otakar ostře svírá meč na fac.JPG
co je 19.11. v Presu.gif
PRES politická Cena města.gif
Otakarův reliéf

Otakarův reliéf

pro Osobnost roku 2010 představil Miroslav Kaisler, člen spolkového předsednictva a bývalý starosta města.
Gardisté

Gardisté

ze šermířského spolku při imatrikulačním ceremoniálu v obřadní síni radnice.
deník o úmrtí B.Koláře Výstřižek.JPG
vitrína na deníku.gif
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one