spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Zh dostane otakara Výstřižek.PNG
Žáci školy

Žáci školy

v ulici Mnichovická poprvé na vitrinaci
Eva Tichá

Eva Tichá

přináší do obřadní síne zahalený Otakarův reliéf
Zdenka Lebedová

Zdenka Lebedová

předává odhaleného Otakara starostovi Jiřímu Buřičovi, aby ho umístil do insignační vitríny
Vitrinační

Vitrinační

proslov starosty Jiřího Buřiče za dohledu laureátů Vladimíra Rišlinka a Jana Hory, sedících za konšelským stolcem
Vitinovaný

Vitinovaný

Otakar čeká několik měsíců na svého držitele
Nový ročník byl zahájen vitrinací.
Spolkovému předsednictvu podávají návrhy akreditované spolky, komise Rady města a místní školy. Občané dávají podněty těmto kolektivním navrhovatelům přímo nebo přes podatelnu Městakého úřadu v Kolíně.
Pamětní podpisy

Pamětní podpisy

studentů do městské knihy při vitrinaci
Spolkové předsednictvo uzavřelo na své schůzi 13.1.2010 navrhování se 6 kandidáty. Návrhy podalo 8 kolektivních navrhovalů (3 návrhy byly na stejnou osobu). Dalším krokem procedury je vyřazení nadbytečných kandidátů.

 

Odůvodnění podaných návrhů přečetl Josef Janata. Fotograf Jaromír Novotný stihl listinu zachytit.
Odůvodnění podaných návrhů přečetl Josef Janata. Fotograf Jaromír Novotný stihl listinu zachytit.
Počítání vyškrtávacích lístků bylo náročné. Vlevo Alena Remešová a vpravo Věra Čmejrková.
Počítání vyškrtávacích lístků bylo náročné. Vlevo Alena Remešová a vpravo Věra Čmejrková.
Miroslav Kaisler oznamuje výsledky halsování spolkových činovníků. Vpravo Pavel Lebeda.
Miroslav Kaisler oznamuje výsledky halsování spolkových činovníků. Vpravo Pavel Lebeda.
Nominace 24.2.2010: Eva Tichá, Jiří Šafařík a Aleš Zahajský
Losování pořadí nominovaných se uskutečnilo v hasičské síni pod taktovkou Jana Bradny.
Jana Kosová mezi účastníky losování nominovaných
Jana Kosová mezi účastníky losování nominovaných
Eva Tichá si vytáhla pořadí před Bilaterálku
Eva Tichá si vytáhla pořadí před Bilaterálku
Jan Bradna řídí akt losování
Jan Bradna řídí akt losování
Úřadující laureát svolal zasedání Bilaterální poroty na 14. června 2010. Ve 14 hodin začala pod vedením místostarosty Pavla Hoffmanna řádná schůze Rady města Kolín, do které bylo hlasování včleněno. Sčítací komisi vedl předseda akreditovaného Sdružení soukromých gynekologů Jiří Dvořák. Porotci se shodli hned v prvním kole, kdy nadpoloviční většinu hlasů získal Aleš Zahajský.
Sčítací komise

Sčítací komise

Bilaterálky byla sedmičlenná
Trojice

Trojice

nominovaných se představuje porotě
Gratulace

Gratulace

členů bilaterální poroty laureátu
Imatrikulační ceremoniál, který uváděla moderátorská dvojice Jiří Dvořák a Jana Zahajská, se konal v pondělí 19. července 2010 v obřadní síni radnice. Úvodní proslov měl starosta Jiří Buřič. Vitrínu odemkl vedoucí odboru Městského úřadu Martin Špinka. Imatrikulační certifikáty podepsali Josef Janata, Věra Čmejrková, Petr Adámek, Pavel Hoffmann, Jiřina Stupková a Bohuslav Kolář.
Předání reliéfu

Předání reliéfu

Aleš Zahajský při imatrikulaci přebírá od statutárního místostarosty Pavla Hoffmann Otakarův reliéf
Pavel Kolář

Pavel Kolář

prezident Obchodního grémia při hlavním proslovu obřadu
Karel Molnár

Karel Molnár

člen Zastupitelstva města a krajský rada s asistentkou před imatrikulaci
Jiří Buřič

Jiří Buřič

starosta města měl tradičně úvodní proslov imatrikulace
Adamec a Janata

Adamec a Janata

Ivan a Josef jsou pravidelnými účastníky obřadů Spolkové rady
Hellerovi

Hellerovi

manželé Krista (ředitelka mateřské školy) a Václav (člen měšťanského výboru) byli na imatrikulačním ceremoniálu poprvé
Michal Müller

Michal Müller

předseda Krajanského spolku podepisoval pamětní městskou knihu poprvé a hned jako první
Dr. Škramovský

Dr. Škramovský

jako představitel Měšťanského spolku seděl za konšelským stolem poprvé
Aleš Zahajský

Aleš Zahajský

drží Otakara pevně a zaslouženě
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one