spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
začal 18. srpna 2010 tradičním umístěním Otakarova reliéfu do insignační vitríny radnice.
Z. Hejduk

Z. Hejduk

ředitel Městského společenského domu, podepisuje na vitrinaci městskou knihu.
M. Horáček

M. Horáček

předseda šermířského spolku podepisuje na vitrinaci městskou knihu.
Účastníci

Účastníci

obřadu vitrinace obsadili historické sezení v obřadní síni.
Otevřená

Otevřená

insignační vitrína je připravena pro umístění Otakarova reliéfu.
I. Ivančo

I. Ivančo

laureát, podepisuje na vitrinaci městskou knihu.
J. Janata

J. Janata

baráčník, podepisuje na vitrinaci městskou knihu.
B. Jančák

B. Jančák

předseda komise městské rady, představil režisérku Helenu Třeštíkovou a podepsal na vitrinaci městskou knihu.
M. Müller

M. Müller

předseda Krajanského spolku, podepisuje na vitrinaci městskou knihu.
P. Krčmář

P. Krčmář

předseda Stavebního bytového družstva, na čestném místě v první řadě obřadní síně radnice.
M. Kaisler

M. Kaisler

člen spolkového předsednictva, přináší zahalený Otakarův reliéf.
H. Reháková

H. Reháková

členka předsednictva Spolkové rady, odhalila Otakarův reliéf pro Osobnost roku 2010.
V. Souček

V. Souček

předseda Klubu PTP, otakara umístil do insignační vitríny.
Otakarův reliéf

Otakarův reliéf

byl opřen o pamětní listinu vedle reliéfu městského znaku.
E. Tichá

E. Tichá

předsedkyně o.s. ŠELA, podepisuje na vitrinaci městskou knihu.
Reliéf

Reliéf

městského znaku ukazuje Helena Třeštíková sedícím účastníků vitrinace.
R. Pekárek

R. Pekárek

místostarosta, předal režisérce Třeštíkové reliéf městského znaku.
Hlavním hostem

Hlavním hostem

ceremoniálu byla režisérka H. Třeštíková, které zrovna v televizi běžely Manželské etudy.
Za konšelským

Za konšelským

stolcem seděli Boris Jančák, Ivan Ivančo, Jiří Buřič a Roman Pekárek.
J. Zahajská

J. Zahajská

obdržela od výtvarníka Jana Marka obraz.
Portrét

Portrét

jednatelky filmového štábu Jany Zahajské poprvé účastníci mohli vidět na vitrinaci.

Na udělení Otakarova reliéfu pro Osobnost roku 2010 byly Spolkové radě Kolína podávány návrhy v době od vitrinace do konce roku. Spolkové předsednictvo přijalo nakonec návrhy na 12 osob:

Vojtěch Klouček

Martin Špinka

Miroslav Horáček

Zdeněk Červinkaza prosazování ekologických síťovek, které snižují zamořování ekosystému naší planety igelitovými nákupními taškami na jedno použití

František Martínek

Vladimír Srb za vedení předvolební diskuze s lídry, veřejné komentování místní politické situace a objektivní analýzu výsledků komunálních voleb

Petr Hejcman

Václav Pech za průběžné sledování výstavby obchvatu města a zabezpečování informování široké veřejnosti

Zdeněk Hejduk

Miloslav Olmr

Jiří Dvořák

Martin Štulla za kulturní reprezentaci Kolína a vedení westernové taneční skupiny Desperado

Insignační

Insignační

vitrína s Otakarovým reliéfem čeká v obřadní síni radnice na svého držitele a přitom nasává kolínskou historii
Zasedání činovníků spolkové obce 24. února 2011 v radniční síni nominovalo 8 osob:
Nominaci získal Vojtěch Klouček za uspořádání hudebního festivalu Fest Blues na Karlově náměstí a Řemeslného trhu, který vhodně skloubil s Mimoriálem, Martin Špinka za zajištění slavnostního zasedání k 60. výročí vzniku útvarů Pomocných technických praporů a 20. výročí založení kolínsko-kutnohorského klubu PTP v obřadní síni radnice, Miroslav Horáček za uspořádání ukázky z historické bitvy křižáků u Grünwaldu za kolínskou jízdárnou a vedení šermířského spolku Páni z Kolína, František Martínek za výstavbu a slavnostní odhalení pomníku Potkali se u Kolína v lesoparku Borky, Petr Hejcman za natočení dokumentárního filmu o festivalovém ročníku Kmochův Kolín, Zdeněk Hejduk za vedení Městského společenského domu, publicistiku kultury a podporu neziskových organizací, pro které uspořádal charitativní koncert Noty na pomoc, Miloslav Olmr za vedení spolku Vojenské sdružení rehabilitovaných a fotografickou dokumentaci spolkových a společenských akcí, Jiří Dvořák za publikování gynekologického poradenství a bezpodmínečné nadřazení péče o pacientky nad svůj plat.
Na nominačním

Na nominačním

zasedání zleva Jan Rakušan, Eva Tichá, Zdenka Lebedová, Ludmila Bílá, Vladimír Srb
V úvodu

V úvodu

člen předsednictva Josef Janata přečetl odůvodnění návržených
Na vyškrtávání

Na vyškrtávání

Jana Zahajská připravuje hlasovací lístky
Kolik škrtat ?

Kolik škrtat ?

Miroslav Kaisler činovníky seznámil s vyškrtáváním
Za laureáty

Za laureáty

tentokrát promluvil Petr Adámek
Fr. Martínek

Fr. Martínek

byl na zasedání jako činovník i kandidát
P. Hejcman

P. Hejcman

byl na spolkovém zasedání poprvé a hned jako kandidát
Václav Pech

Václav Pech

byl na zasedání jako činovník i kandidát
Napětí stouplo,

Napětí stouplo,

když členka předsednictva Jana Zahajská roznesla vyškrtávací lístky
Pozornost

Pozornost

účastníků v zasedací síni vzbuzoval každý proslov - zleva Vojtěch Klouček, Vladislav Souček, Petr Hejcman, František Martínek, Jana Kuncířová a Miroslav Horáček
Členky

Členky

komise Eva Tichá a Věra Čmejrková při sčítání hlasovacích lístků
Místostarosta

Místostarosta

Tomáš Růžička při závěrečném vystupení na nominačním zasedání
Bilaterální porotu bylo rozhodnuto svolat na 4. května 2011 a nepřimykat zasedání k řádné schůzi Rady města jako v minulých letech.


Ve středu 4. května rozhodla Kolínská bilaterální porota v radniční síni o udělení tradičního ocenění pro Osobnost roku 2010. Hlasy pro některého z osmičky nominovaných kandidátů odevzdalo 15 porotců. Sčítací komise bilaterálky tentokrát pracovala ve složení: Hana Dědečková, Šárka Krombholzová, Veronika Křičková, Jana Kuncířová, Veronika Michálková, Vladislav Souček a Eva Tichá. Ve druhém kole se většina porotců shodla na tom, že Otakarův reliéf získá Miroslav Horáček.

M. Horáček

M. Horáček

v obleku královského maršálka při spolkovém ceremoniálu
výstavu

výstavu

k 20. výročí spolku Páni z Kolína uvedli Petr Král a Miroslav Horáček
výstava

výstava

šermířského spolku v kulturáku
děvčata

děvčata

ze skupiny historického šermu zahrála nejen Mirku Horáčkovi soudobou hudbu
Datum imatrikulace bylo stanoveno na 2. června 2011 v 17 hodin.
Dobová hudba

Dobová hudba

ze 17. a 18. století v podání dívčí části šermířského spolku
Gardista

Gardista

střežící přístup ke křeslům konšelského stolce
Petr Král

Petr Král

při hlavním imatrikulačním proslovu
Mirek Horáček

Mirek Horáček

po převzetí Otakarova reliéfu
Havlíčková

Havlíčková

Marta podepisuje velkou městskou knihu
Vít Rakušan

Vít Rakušan

podepisuje velkou městskou knihu
Gardista

Gardista

podepisuje velkou městskou knihu
Hana Dědečková

Hana Dědečková

podepisuje za akreditovaný SPCCH velkou městskou knihu
Velkou městskou

Velkou městskou

knihu podepisuje na konšelském stolci člen Rady města Petr Král
Páni z Kolína

Páni z Kolína

včetně dam za konšelským stolcem
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one