spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Historička

Historička

Miroslava XXI. s výročním otakarem, který připomíná historické založení královského městaKolín
Sedmý spolkový ročník se rozběhl.
Nový Otakarův reliéf v červenci 2011 dokončila známá výtvarnice Jiřina Stupková. Půlmetrové dílo, zhotovené pro Spolkovou radu Kolína a Město Kolín z pálené keramiky, představuje zakladatele Kolína - krále Přemysla Otakara II. Závěsný reliéf určený pro Osobnost roku 2011, který tentokrát umělkyně realizovala v brilantně kovovém odstínu, byl dočasně vystaven ve výloze cestovní agentury TRAVEL PLUS v činžovním domě U Škramovských na nároží ulic Pražská a Kmochova. Před uzamčením v insignační vitríně na kolínské radnici má tak veřejnost možnost si tuto cennost prohlédnout. Z vitríny Otakarův reliéf půjde přímo do rukou nového laureáta, který si ho pravděpodobně umístí v soukromí. V loňském roce se ceremoniál vložení Otakarova reliéfu do vitríny v obřadní síni uskutečnil v srpnu. 
  V I T R I N A C E

Ve středu 7. září 2011 se na kolínské radnici konal tradiční ceremoniál umístění Otakarova reliéfu do insignační vitríny v obřadní síni. Pro obřad se několik let používá místní novotvar - vitrinace. O hudební úvod obřadu se postaral dětský sbor Heleny Králové, po kterém měl proslov starosta města Vít Rakušan. Celý ceremoniál, vztažený k 750. výročí od nestarší dochované zmínky o  původně královském městě, připravila Spoková rada Kolína, jejíž představitelé Miroslav Kaisler a Josef Janata obdrželi filmové klipy z loňské vitrinace, natáčené pro časosběrný dokument Kolínské etudy.

 

Po třech písních pěveckého sboru Šárky Letmajerové byla na návrh učitelského sboru veřejně oceněna celoživotní práce ředitelky Základní školy Mnichovická Miroslavy Průšové, působící ve funkci od roku 1994. Její zástupkyně Iva Lokajová přítomné seznámila s činností školy, známé také jako 5.ZŠ resp. jako škola u kostelíčka a přiblížila záslužnou práci ředitelky, která začala učit již v roce 1972.

 

V hlavní části ceremoniálu přinesl zahalený Otakarův reliéf do obřadní síně za spolkové předsednictvo Jaroslav Kupr. Kolínského Otakara slavnostně odhalila Jana Kuncířová - předsedkyně občanského sdružení Spirála pomoci a přítomným své dílo představila výtvarnice Jiřina Stupková, předsedkyně Keramického spolku. Požehnání volbě nové Osobnosti roku obstaral pastor Apoštolské církve František Flek

Hudební úvod

Hudební úvod

vitrinace obstaral dětský pěvecký sbor Heleny Králové.
Ulička síně

Ulička síně

mezi dvěma skupinami křesel posloužila k ceremoniálnímu nástupu významným účastníků. V čelních řadách seděli laureáti a členové spolkového předsednictva.
Mir. Kaisler

Mir. Kaisler

obdržel v úvodu obřadu za organizaci procedury udílení Otakarova reliéfu 2010 film z tohoto ročníku.
Celoživotní

Celoživotní

pedagogická práce ředitelky Základní školy Mnichovická Miroslavy Průšové byla na vitrinaci veřejně doceněna. Na snímku se svojí zástupkyně Ivou Lokajovou.
Požehnání

Požehnání

volbě nové Osobnosti roku obstaral pastor Apoštolské církve František Flek. Otakarův reliéf do síně přinesl Jaroslav Kupr.
Autorka reliéfu

Autorka reliéfu

výtvarnice Jiřina Stupková, předsedkyně Keramického spolku, své dílo představila přítomným a předala ho do rukou starosty Víta Rakušana.
pokračování na další straně
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one