spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Osmý spolkový ročník se rozběhl říjnovým dokončením nového Otakarova reliéfu. Ten opětovně zhotovila mezinárodně uznávaná výtvarnice Jiřina Stupková. Půlmetrové dílo, zhotovené pro Spolkovou radu Kolína z pálené keramiky, představuje zakladatele Kolína - krále Přemysla Otakara II. Závěsný reliéf určený pro výroční Osobnost 2012, který tentokrát umělkyně realizovala v zeleném odstínu, převzalo spolkové předsednictvo 7.11.2012.
Otakarův reliéf

Otakarův reliéf

ročníku 2012 představil spolkovému předsednictvu Jaroslav Kupr
Otakarův reliéf

Otakarův reliéf

je z rukou mezinárodně uznávané výtvarnice Jiřiny Stupkové vždy originál
Předsednictvo Spolkové rady Kolína na své 38. schůzi novelizovalo příšlušné Memorandum a vyhlásilo začátek navrhování kandidátů s termínem do 15.12.2012.
V předchozím roce nechalo předsednictvo Spolkové rady Kolína vystavit Otakarův reliéf veřejnosti k prohlédnutí ve výloze cestovní kanceláře. Protože se to setkalo s velkým ohlasem, nechalo spolkové vedení umístit nového otakara do prostor hypermarketu TESCO, neboť zde denně prochází velké množství lidí. Na obrázcích je Lucie Papoušková s otakarem 2012 před jeho vystavením v interiérovém studiu LUCIE.
Otakar v rukách Lucie.jpg
Otakar u Lucie TESCO.jpg
Otakar v prodejně Lucie TESCO.jpg
vystavený Otakar.jpg
Předsednictvo Spolkové rady Kolína ve složení Jaroslav Kupr, Věra Čmejrková, Josef Janata, Hana Reháková a Aleš Zahajský na své 39. a 40. schůzi po formální stránce posoudilo návrhy na tradiční cenu pro Osobnost Kolína 2012 a přijalo návhy od akreditovaných spolků.
NAVRŽENÍ KANDIDÁTI JSOU ZNÁMÉ OSOBNOSTI viz níže:
Zpravodajský portál KZ:
KZ příkladné počiny 2012.gif
PŘEHLED KANDIDÁTŮ NA OSOBNOST KOLÍNA 2012

1.  Vladislav Souček

pétépák

odůvodnění na str.2

 

2.  Jana Martinková

novinářka

odůvodnění na str.2

 

3.  Jaromír Vyskočil

živnostník

za příkladné třídění odpadu v prodejně se sportovními potřebami Montana a v celém činžovním domě v Kmochově ulici

4.  Pavel Rajdl

výtvarník

odůvodnění na str.2

 

5.  Miroslav Uher

lékař

odůvodnění na str.2

 

6.  Kateřina Šafránková

atletka

za příkladnou reprezentaci na Olympijských hrách v Londýně, za překonání českého rekordu v hodu kladivem

7.  Miloš Houdek

výtvarník

odůvodnění na str.2

 

 

8.  Denisa Mokřížová

moderátorka

za příkladně pestré zpravodajské výstupy v Televizi Kolín natáčené ve městě

9.  Martina Longinová

pedagožka

za příkladné vedení literárně - dramatického oboru na Základní umělecké škole Frant. Kmocha

10. Miroslav Sodoma

manažer

za záslužné vedení úspěšného sportovního klubu BC Kolín, účastníka nejvyšší basketbalové soutěže v Česku

Předsednictvo Spolkové rady uzavřelo 15.12.2012 navrhování a 19. prosince shrnulo návrhy pro nominační zasedání svolané na 3. ledna 2013.

viz další strana

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one