spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Devátý spolkový ročník tradičního udělování výroční ceny pro Osobnost Kolína 2013 byl představiteli kolínských spolků na základě zavedené angažovanosti  připraven v očekávané proceduře. Nyní se pro budoucího laureáta vyrábí nový Otakarův reliéf. Ten zhotovuje výtvarnice Jiřina Stupková. Půlmetrové dílo bude zhotovené z pálené keramiky a představuje zakladatele Kolína - českého krále Otakara II. Přemysla (nazývaného železný a zlatý) - v dobovém brnění s obouručným měčem. Když tehdy Spolková rada Kolína organizační zabezpečení od komory převzala,  rozhodla se tuto tradici i v době globalizace nadále nést a vyhledávat, popularizovat a oceňovat fyzické osoby za jejich příkladné počiny. Těmi, kdo dějiny podle organizátorů mění, jsou jedinci vybočující určitým způsobem z řady. Na druhou stranu někomu může v porovnání se světem připadat jistá místní nevýznamnost jednotlivců. A právě proto je zapotřebí morálně ocenit pozitivní lidská jednání, která se tímto rozhodně oddělí od těch negativních. Společenskou potřebou v průmyslovém Kolíně, který je v Evropě nyní vnímán jako významný investiční prostor, je především to, aby potenciální kandidáti nejprve prošli prvotním kolektivním výběrem a byly tím pádem omezeny samozvané návrhy nebo návrhy podané z recese. Návrhy mohou podávat výhradně akreditované spolky. Občané mohou své podněty přednést jednotlivým spolkům nebo je medializovat. Z důvodu potřebné pestrosti nelze navrhnout ty osoby, které již jsou laureátem předmětného ocenění z minulých let. V návrhu musí být kandidát nezaměnitelně označen a jeho záslužný počin zřetelně odůvodněn. Není podstatné o jakou činnost jde. Důležitá je osobní přidaná hodnota kandidáta. Návrhy lze podávat do prosincové spolkové schůze. O přijetí návrhů z formálního hlediska rozhoduje spolkové předsednictvo. Na rozdíl od nově zavedené a politicky přidělované Ceny města se u nás jedná o nezávislé a nestranické ocenění. Procedura udílení těchto prestižních cen se v Kolíně pořádá nepřetržitě od roku 1993 a za loňský rok ji získal emeritní primář Miroslav Uher.
46. schůze předsednictva Spolkové rady Kolína, která se konala 4. prosince 2013 za účasti úřadujícího laureáta Miroslava Uhra, uzavřela navrhování na výroční cenu pro Osobnost Kolína. Na v pořadí XXIII. držitele tohoto tradičního ocenění bylo navrženo 12 kandidátů:
výřez Uher od Bílka.jpg
1. Neubauerová Danuše tajemnice - za příkladnou péči o volnočasové aktivity členů Vojenského sdružení rehabilitovaných, kterým zmírňuje příkoří jim způsobené minulým režimem
2. Pavlíčková Jarmila učitelka - za příkladné vedení mládeže v taneční skupině Srdíčko k pohybové činnosti, k souladu pohybu s hudbou i choreografií, ale také k pořádku, odpovědnosti a k vzorné reprezentaci
3. Bílek Michal novinář - za příkladné nestranné zpravodajství v týdeníku 5+2 Kolínsko, který se díky jeho článkům stalo vyhledávaným zdrojem informací
4. Zeman Miloš prezident - za příkladnou státnickou návštěvu rodného Kolína, oproštěnou od stranické okázalosti
5. Havelková Jolana kurátorka - za příkladné překročení uměleckých trendů vydáním experimentálního zhudebnění Kmochových notových zápisů
6. Andrejsková Petra atletka - za příkladnou reprezentaci při zisku mistrovského titulu v hodu oštěpem
7. Štěrbová Květa organizátorka - za příkladnou organizaci setkávání maminek malých dětí v rámci projektu Hvězdná máma
8. Stráník František fotograf - za příkladné fotoreportáže společenských akcí v týdeníku Kolínský PRES
9. Zahrádka Dušan pedagog - za příkladné 20i leté vedení Obchodní akademie a důstojné přijetí prezidenta republiky ve škole
10. Stříška Petr dirigent - za příkladná hudební dostaveníčka  oceňovaná nejen příznivci orchestru Harmonie 1872
11.  Figar Jan filmař - za příkladné vedení místní vysílací stanice RasTV a zapojení mládeže do televizního natáčení
12.  Dejda Filip sokol - za příkladnou reprezentaci kolínského Sokola při závodní činnosti v kuželkách
 
Otakarův reliéf v držení Spolkové rady Kolína
otakar  na hnědém stole.JPG
Spolkový předseda Aleš Zahajský převzal 17. prosince 2013 od známé výtvarnice Jiřiny Stupkové prestižní symbol pro XXIII. Osobnost Kolína 2013.
vršek otakara.JPG
V pondělí 6. ledna 2014 za účasti držitelů výroční ceny Ludmily Bílé, Petra Adámka nebo částečně Miroslav Horáček společně zasedli v hotelovém salonku Marie Terezie spolkoví činovníci, aby rozhodli o nominaci na udělení Otakarova reliéfu pro Osobnost Kolína za rok 2013. Každý spolek zastupoval jen jeden představitel. Převážně šlo o předsedy nebo místopředsedy akreditovaných spolků, mezi kterými nechyběla Zdena Lebedová z Červeného kříže,  Zdeněk Světlík z vodáckého klubu Fortuna, Aleš Blecha z fotbalové Staré gardy, Josef Remeš z Obchodního grémia, František Martínek ze Společenstva přátel medvědů od Kolína, Zdeněk Kučera z výboru Měšťanského spolku, Miroslav Kulhánek z Motoclubu Sendražice nebo Jindřich Synek ml. z výboru tenisového klubu L.T.C. V tajném hlasování se počet kandidátů pro nadbytečnost ve dvou kolech  zúžil na polovinu. Hlasy ve sčítací komisi měli na starosti Jana Kuncířová z pečovatelského sdružení Spirála pomoci, Věra Čmejrková z předsednictva Spolkové rady a Václav Heller ze sportovního klubu Ju-Jutsu. Z tuctu navržených kandidátů byla na 23. laureáta nominována šestice Danuše Neubauerová, Jarmila Pavlíčková, Michal Bílek, František Stráník, Dušan Zahrádka a Petr Stříška. Mezi hlasovací koly spolkový předseda Aleš Zahajský účastníkům představil půlmetrový glazurovaný Otakarův reliéf z vypálené směsi keramického šamotu, jehož posledním držitelem je emeritní primář Miroslav Uher.
nominace OK2013 na 5+2.gif
Najde se někdo vhodný také na Cenu města, která po odmlce navázala na v minulosti MNV udělovanou cenu města ?
logo PRES.gif
Město vyzívá k navržení na Cenu.gif
Naproti tomu prestižní výroční cena od roku 1993 vychází z dostatečného množství kvalitních kandidátů, viz :
Neubauerová portrét.png
D. Neubauerová : „Velice si vážím pocty, které se mi nominací na výroční ocenění dostalo. Byla jsem sice na schůzi našeho spolku, kde mě navrhli, ale zpráva o nominaci mě zaskočila. Mám pocit, že v Kolíně je dost známějších lidí.“
 
Pavlíčková portrét.jpg
J. Pavlíčková : „Tak velkou poctu jsem vůbec nečekala. Je to pro mě samozřejmě potěšení, zvláště když je tolik jiných, kteří by si ocenění také zasloužili.“
 
Bílek portrét.gif
M. Bílek : „Nečekal jsem to, je to ocenění pro celý týdeník 5plus2 Kolínsko.“
 
Stráník portrét.gif
F. Stráník : „S nominací jsem nepočítal, potěšilo mě to.“
 
Zahrádka portrét.jpg
D. Zahrádka : „Je to pro mě velká čest. Vím jakou má nominace společenskou hodnotu.“
 
Stříška portrét.gif
P. Stříška : „Jsem z této zprávy příjemně překvapený, zvláště po nečistých věcech při mém odvolání z Městské hudby před více jak 10 lety.“
 
5 rozprostřených žurnálů ze strany.JPG
Otakara může získat Stráník v Presu.gif
Kolín má 2 soutěře osobností v 5+2.jpg
Bilaterální porota zasedla 25. února 2014 v salonku hotelu Theresia Kolín. Sčítací komise poroty pracovala ve složení
Eliška Hudcová,
Věra Čmejrková,
Aleš Zahajský.
Foto Jarmila Pavlíčková na černém pozadí.jpg
Výroční cenu získala po zásluze učitelka a vedoucí Taneční skupiny Srdíčko Jarmila Pavlíčková a právo prvního přípitku má tak manžel Josef Pavlíček.
Pavlíček se sklenicí.jpg
PRES Pavlíčková všem vypálila rybník.gif
Pavlíčková vítězkou na 5plus2.gif
Pavlíčkovou zvolila .... PRES.gif
Otakarův reliéf byl předán v divadle
na široký web jeviště dívky tančí.jpg
Ve středu 23. dubna 2014 Jarmila Pavlíčková převzala v rámci představení školní akademie Otakarův reliéf. Ceremoniál uváděl spolkový předseda Aleš Zahajský. Na jevišti Městského divadla Kolín tento tradiční symbol výroční ceny, udělované nepřetržitě od roku 1993, představila jeho autorka – výtvarnice Jiřina Stupková. Za potlesku zaplněného hlediště prestižní cenu nové osobnosti za rok 2013 předal předchozí laureát – emeritní primář Miroslav Uher. Prvním gratulantem byl ředitel Petr Strejček ze Základní školy Masarykova, kde XXIII. laureátka léta působila.
na web jeviště Otakarův reliéf Pavlíčkové.jpg
na web jeviště Stupková Uher.jpg
web široký 2 cvičenky.jpg
web OK Pavlíčková Dufek.JPG
Úřadující držitelka Otakarova reliéfu pro Osobnost Kolína je společensky žádaná persona. Na snímku s uznávaným gremiálním viceprezidentem Janem Dufkem v roli certifikační autority podepisuje výroční certifikát STAVBA ROKU.
Triumfální gravírovaná imatrikulace
tančící - web.JPG
Zh Pavlíčková gravírdeska.JPG
imatrikulace Pavlíčková pro PRES.JPG
V pátek 19. září 2014 uspořádala Spolková rada Kolína tradiční imatrikulaci, na které byla odhalena gravírovaná deska s doplněným jménem učitelky Jarmily Pavlíčkové, úřadující laureátky výroční ceny pro Osobnost Kolína. Bronzovou desku komory odhalili a předali spolkoví činovníci Miroslav Kulhánek a Zdeněk Jírek. Na ceremoniálu vedeném spolkovým předsedou Alešem Zahajským a lékařem Jiřím Dvořákem v salonku Panorama kolínského hotelu Theresia vystoupila řada představitelů spolkové a městské obce, ale také taneční skupina Srdíčko. Jejich dlouholetá vedoucí po boku s manželem Josefem Pavlíčkem před speciálním vystoupením mažoretek podepsala městskou insignační listinu, kterou ji předložil radní Jan Hora. Naopak pro ni imatrikulační certifikát za veřejnost z akreditovaných spolků podepsali gremiální viceprezident Jan Dufek a kapelník Petr Stříška. Výtvarnice Jiřina Stupková pak představila Otakarův reliéf, který laureátka obdržela již dříve v Městském divadle.
fotky mažoretek -web.JPG
sedící - web.JPG
žurnál 19..png
IMG_2566.JPG
IMG_2512.JPG
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one