spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Jan XXIV.

Jan XXIV.

s chotí Veronikou v secesní věži obchodní korporace ASYS při imatrikulačním ceremoniálu Spolkové rady
certi Dufek.PNG
Desátý spolkový ročník tradičního udělování výroční ceny pro Osobnost Kolína 2014 byl představiteli kolínských spolků na základě zavedené angažovanosti připraven v očekávané proceduře. Když tehdy Spolková rada Kolína organizační zabezpečení od Okresní hospodářské komory převzala,  rozhodla se tuto tradici i v době globalizace nadále nést a vyhledávat, popularizovat a oceňovat fyzické osoby za jejich příkladné počiny. Těmi, kdo dějiny podle organizátorů mění, jsou jedinci vybočující určitým způsobem z řady. Na druhou stranu někomu může v porovnání se světem připadat jistá místní nevýznamnost jednotlivců. A právě proto je zapotřebí morálně ocenit pozitivní lidská jednání, která se tímto rozhodně oddělí od těch negativních. Společenskou potřebou v průmyslovém Kolíně, který je v Evropě nyní vnímán jako významný investiční prostor, je především to, aby potenciální kandidáti nejprve prošli prvotním kolektivním výběrem a byly tím pádem omezeny samozvané návrhy nebo návrhy podané z recese. Návrhy mohou podávat výhradně akreditované spolky. Občané mohou své podněty přednést jednotlivým spolkům nebo je medializovat. Z důvodu potřebné pestrosti nelze navrhnout ty osoby, které již jsou laureátem předmětného ocenění z minulých let. V návrhu musí být kandidát nezaměnitelně označen a jeho záslužný počin zřetelně odůvodněn. Není podstatné o jakou činnost jde. Důležitá je osobní přidaná hodnota kandidáta. Návrhy lze podávat do prosincové spolkové schůze. O přijetí návrhů z formálního hlediska rozhoduje spolkové předsednictvo. Na rozdíl od nově zavedené a politicky přidělované Ceny města se u nás jedná o nezávislé a nestranické ocenění
 
 
Procedura udílení těchto prestižních cen se v Kolíně pořádá nepřetržitě od roku 1993 a za předchozí ročník ji získala učitelka Jarmila Pavlíčková, která 5. ledna 2015 přijala 6 návrhů od akreditovaných spolků. Jmenovitě je tak navržen:
  1. obchodník Jan Dufek
  2. chirurg Milan Rak
  3. policista Jan Virgala
  4. terapeutka Tereza Malichová
  5. vynálezce Miroslav Petružálek
  6. projektant Bohuslav Neumann
Předsednictvo Spolkové rady na své schůzi 13. ledna 2015 stanovilo počet nominovaných kandidátů na 3 ze 6 navržených. Jmenovitě rozhodne hlasování na zasedání spolkové obce.
12. února 2015 se v hotelu Theresia sešli reprezentanti kolínských spolků a na udělení výroční ceny pro Osobnost Kolína za loňský rok rozhodli v tajném hlasování, které řídila Jana Kunčířová a Jaroslav Kupr, o nominaci 3 navržených:
Jan Dufek za zřízení portálu Stavba roku středních Čech pro navrhování stavebních děl a za moderní a procedurální přehled  této tradice, za založení přípravného výboru Kolín do UNESCO;
Tereza Malichová za založení Centra duševního zdraví a podpory mateřství v rámci projektu Rodí se budoucnost, který mění úhel pohledu ze zaběhlé reality;
Bohuslav Neumann za skromnost při připomenutí svých zásluh na úspěchu sametové revoluce v Kolíně při vzpomínkovém roce 25. výročí.
Dufek v deníku po zvolení laureátem.png

Jan Dufek

byl 24. března 2015 zvolen na zasedání bilaterální poroty Osobností Kolína. V části poroty z řady laureátů hlasovací lístek osobně odevzdali Jarmila Pavlíčková, Jan Bradna, Petr Adámek, Ludmila Bílá, Jan Hora, Ivan Ivančo a Aleš Zahajský.
Výstřižek pozvánka na imatrikulaci Dufka.PNG
imatrikulace v Presu.JPG
Dufek mezi počítači Výstřižek.PNG
imatrikulační ceremoniál 29. října 2015
IMG_3121 (2).JPG
IMG_3108.JPG
IMG_3112.JPG
Říjnový čtvrtek se konala v secesní vile ASYS imatrikulační ceremoniál Spolkové rady, kde byla odhalena bronzová gravírdeska se jmény prestižního ocenění Osobnost Kolína. Mezi vybranými účastníky byl také ředitel stavební školy Jindřich Synek, gestor Josef Pavlíček, primář Jan Jandejsek, místopředseda Miroslav Kulhánek nebo Miloslava Tvrdíková z výboru pro UNESCO. Desku komory s nově vrytým jménem úřadujícího držitele – obchodníka Jana Dufka předával krajský hejtman Miloš Petera. Imatrikulační certifikát na výzvání spolkovým předsedou Alešem Zahajským opatřili čestnými podpisy ředitelé Dušan Zahrádka z Obchodní akademie a Petr Chudomel z Oblastní nemocnice respektive laureáti Jarmila Pavlíčková z roku 2013 a Ivan Ivančo z roku 2003.
IMG_3123.JPG
IMG_3126.JPG
imatrikulace Dufka v deníku Výstřižek.PNG
Oceněný Jan Dufek závěrem ceremoniálu přítomné mile překvapil, když pamatoval na zdravotně postižené občany a předal do rukou Josefa Jehličky dárek pro nedoslýchavé a neslyšící.
IMG_3143 (2).JPG
žurnál 25.PNG
IMG_3115.JPG
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one