spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor

PROPŮJČENÍ GRAVÍRDESKY LAUREÁTOVI

GRAVÍRDESKA

GRAVÍRDESKA

v držení úřadujícího laureáta v tenisové hale, jejíž rekonstrukce byla jedním z příkladných počinů Jindřich Synka, ke kterým přihlédla bilaterální porota.
IMG_3373.JPG
IMG_3380.JPG
IMG_3372.JPG
IMG_3356.JPG
IMG_3367.JPG
gravírdeska se Synkem.JPG
Podepsání vitrinované listiny v učebně stavební školy
J. Synek vlevo
J. Synek vlevo
V hlavní roli úřadující laureát Jindřich XXV. (zvaný Synek) a předávající Jan XXIV. (zvaný Dufek). Akt Spolkové rady se uskutečnil v rámci zasedání velké výroční poroty STAVBA ROKU střední Čechy 27. dubna 2016.
imatri Synek na svobodainfo Výstřižek.PNG
Imatrikulace Jindřicha XXV. v tenisovém areálu
Po vítězství

Po vítězství

na tenisovém turnaji dostal Michal Jeřábek právo prvního podpisu imatrikulačního certifikátu
Předseda

Předseda

fotbalového klubu podepisuje imatrikulační certifikát za dohledu dalších 2 předsedů kolínských spolků
Ekonom

Ekonom

Dušan Zahrádka vyměnil na chvíli post ředitele akademie za post hudebníka
Pedagog Jindřich Synek - úřadující laureát ceny Osobnost Kolína, ředitel stavební školy a předseda tenisového klubu, převzal 23. dubna 2016 za mohutného potlesku přítomných účastníků imatrikulační certifikát. Na obsazené terase klubovny areálu tenisovému klubu LTC Kolín mu jménem Spolkové rady Kolína v pořadí 25. prestižní cenu předala podnikatelka Tereza Malichová. Imatrikulačnímu eremoniálu předcházel na kurtech turnaj ve čtyřhrách, hraný nejprve ve skupinách a následně od čtvrtfinále vyřazovacím způsobem, Bilaterální porota u Jindřicha Synka, nyní označovaného jako Jindřich XXV., ocenila především jeho podíl na vydařené rekonstrukci tenisové haly v Borkách v roce 2015. Účastníci i za chladu poseděli do tmy.
Robert

Robert

Kamenický (vpravo), jinak preferující dvouhry, se deblového turnaje zúčastnil poprvé.
certi Synek Výstřižek.PNG
Gynekolog

Gynekolog

Jiří Dvořák s imatrikulačním certifikátem připraveným k podepsání
volba Synka na svobodainfo Výstřižek.PNG
Synek Osobností deník Výstřižek.PNG
Bilaterální porota se 7. dubna 2016 sešla v salonku kolínského hotelu Theresia a tajným hlasováním, které následovalo po rozpravě k příkladným počinům trojlístku navržených kandidátů, zvolila Osobností Kolína za rok 2015 předsedu tenisového klubu LTC a ředitele Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Jindřich Synka. Na obrázku vpravo je sčítací komise bilaterální poroty Spolkové rady Kolína ve složení Jarmila Pavlíčková a Miroslav Kulhánek, kteří reprezentovali větve poroty z řad laureátů resp. činovníků. Porota u spolkového činovníka a pedagoga Jindřicha Synka ocenila jeho zásluhy při rekonstrukci tenisové haly v Borkách. Přitom porotci přihlédli k příkladnému vedení stavební školy a jeho vysoký podíl na organizaci STAVBA ROKU střední Čechy. Mezi spolkovými činovníky, kteří odevzdali Janě Zahajské hlasovací lístek do přenosné urny, byli např. Martin Němec, Hana Reháková, Lubomír Nymburský či Petr Linart.
Kulhánek Pavlíčková sčítací komise.JPG
Otakarův reliéf kresba.jpg
Bilaterální porota zasedne v první polovině dubna. Bude složena z laureátů a spolkových činovníků. Jednání je neveřejné, účastníci mají rezervovány místenky. Hlasy porotců bude sčítat nezávislá komise. Pokud v prvním kole získá některý kandidát nadpoloviční většinu hlasů, další kola se už nekonají. V dosavadní historii bylo nejvíce kol 4. Většinou jsou kola dvě.
nominovaní nadpis na svoboda.info Výstřižek.PNG
nominovaní mezi zprávami svoboda.info Výstřižek.PNG
Černí manž. SONS.JPG

Vlasta Černá

Jindřich Synek

Synek portrét.JPG
kadeřnice Novákové portrét.JPG

Romana Nováková

nominace OK2015 na svobodainfo Výstřižek.PNG
Redakce spolkové obce k počinům nominované Romany Novákové vyzpovídala její matku Janu Novákovou.
Novákovi kadeřnice Romana a Jana.JPG
Kdy jste se s dcerou na provozování společného kadeřnictví dohodli?
Nedá se jednoduše říci dohodli, neboť dohodu „přinesl čas“. Začali jsme spolu pracovat od dceřiných 17 let, kdy se vyučila kadeřnicí. Po nějaké době odešla dcera sbírat zkušenosti k panu Mazůrkovi a já šla pracovat do městského penzionu pro seniory. Až někdy po 10 letech se ke mně dcera opět připojila a další desetiletí jsme zde v pronájmu provozovali kadeřnictví.

Proč jste tedy opustili zavedenou provozovnu a pustili se adaptace nových prostor?
Byla to pro mě rána, když mi loni město po 23 letech nájem vypovědělo. Hned jsme začali hledat vhodné prostory, ale nabídky byly prostorově moc velké nebo na špatném místě. Dcera mi byla v té době velkou oporou, neboť mě uklidňovala, že ještě máme čas si vybírat. A měla pravdu. Když se sešla náhoda a dobří lidé, vhodné místo bylo na světě.

Prověřily náročné stavební úpravy a nezbytná evropská byrokracie dostatečně vztahy v rodině?
Víte náročné to bylo. Když dcera po dlouhých vyjednáváních podepsala nájemní smlouvu, zeť si vzal dobrovolně na 2 měsíce volno a denně na nové provozovně pracoval. K ruce mu byl jen tchán a občas jeho otec. Romana měla štěstí, že její David tyto profese umí, neboť se předělávalo všechno a k tomu ještě vyřizovat úřady. Občas bylo „hlučno“ při výměně názorů, ale myslím, že jme těch několik měsíců nervově zvládli. Na silvestra jsem pracovala a do večera jsme pak provozovnu stěhovali. Po Novém roce jsme rozmístili zařízení, uklidili a řekli si „hurá máme to za sebou“.

Co když bude chtít někdo učesat mimo provozní dobu?
Budeme se snažit zákazníkovi vyhovět. Plesy, svatby nebo oslavy vyžadují hezký účes, takže záleží na dohodě.
Redakce spolkové obce k počinům nominované Vlasty Černé vyzpovídala z kolínského pobočného spolku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Oldřicha Nováka.
Olda Novák na schůzi SONS.jpg
Redakce spolkové obce k počinům nominované Vlasty Černé vyzpovídala z kolínského pobočného spolku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Oldřicha Nováka.

Jak dlouho znáte nominovanou kandidátku?
S paní Černou se znám pět let z působení v SONS, která zde celou dobu dělala veškerou potřebnou administrativu spolku.

Potřebnou administrativu někdo nazývá přebujelou byrokracií. Jak je ve vašem spolku Vlasta Černá vnímána?
Jako svědomitá, obětavá žena, která nás nikdy nenechala ve štychu. V kolektivu je velmi oblíbená.

Kde vlastně se její práce v organizaci projevuje?
Především na členských schůzích nebo jednání rady pobočného spolku. Nezbytné jsou její aktivity na pražském ústředí nebo při obstarání kulturních akcí ve středočeském regionu.

Čím konkrétně paní Černá se nejvíc přičinila?
Není to jedna věc, nelze však opominout získání asistentky kolínských nevidomých a slabozrakých, která nám pomáhá číst listiny a vyřizovat naše běžné záležitosti na úřadech.
Redakce spolkové obce k počinům nominovaného Jindřicha Synka vyzpovídala z kolínského tenisového klubu Radka Hanku.
Radek Hanka na tenisové terase.jpg
Jak dlouho už chodíte hrát tenis do areálu v Borkách?
Do tenisového areálu v Borkách chodím hrát od roku 1989.

Preferujete hru venku na antuce nebo v nafukovací či tenisové hale?
Až do loňského roku jsem preferoval hru na antuce. Nyní ale musím říct, že mě hraní na novém povrchu v pevné hale baví o mnoho víc než hraní na antukovém dvorci.

Stará hala z minulého století už delší dobu vyžadovala energetické řešení. Byla by investice do stavby pro klub možná bez dotací?
Myslím si, že by pro klub nebylo zcela určitě v jeho finančních možnostech provést rekonstrukci bez dotací.

Když má někdo zodpovědné povolání jako Jindřich Synek, tak už často nechce zodpovídat za volnočasové aktivity pro jiné. Ví někdo kolik času musel předseda tenisového klubu věnovat přípravě a realizaci stavby?
Tak to ví asi pan předseda Synek nejlépe sám. Já si ale osobně myslím, že pro vyjádření počtu hodin bychom si nevystačili s desítkami.

Vnímá vůbec mladá generace, co pro jejich hraní tenisoví činovníci dělají?
Dovolím si tvrdit, že mladá generace konání tenisových činovníků vnímá. Ať již jde o postupnou rekonstrukci areálu, haly a zázemí či pořádání turnajů, organizování tréninků a kempů.
--------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 byli na spolkové schůzi nominováni tři kandidáti na udělení prestižní ceny pro Osobnost Kolína: Vlasta Černá, Jindřich Synek a Romana Nováková. Předsednictvo Spolkové rady Kolína přitom vycházelo z návrhů akreditovaných spolků akceptovaných 17.12.2015 úřadujícím laureátem Janem Dufkem.
5 rozprostřených žurnálů ze strany.JPG
IMG_3147.JPG
Akreditované spolky navrhly kandidáty na Osobnost 2015. Akceptaci pro spolkové předsednictvo provedl 17. prosince 2015 úřadující laureát Jan Dufek (na snímku vedle krajského hejtmana vlevo) před svým vystoupením na jednání analytického výboru Kolínského fóra.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one