spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor

IMATRIKULAČNÍ CERMONIÁL

tentokrát na sklonku roku v kolínském Theresia hotelovém salonu Panorama tradičně završil pomyslné "uvedení do úřadu" nového laureáta. Obřad zahájil gestor organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy Josef Pavlíček a moderoval ho spolkový předseda Aleš Zahajský. Právě místo v nejvyšším patře trochu symbolizovalo, kolik schodů musel laureát v životě ujít, aby se dostal na vrchol. Ústřední postavou před vybranými účastníky obřadu byl samozřejmě stavitel a kapelník Jiří XXVI. Šafařík, který mimo jiné převzal IV. díl všeobecné městské encyklopedie KOLÍNSKÉ POJMY se svým samostatným heslem.
DSC00893.JPG
DSC00898.JPG
DSC00863.JPG
DSC00837.JPG
deník imatri Šafa Výstřižek.PNG
garerie deníku imatri Šafa Výstřižek.PNG
žurnál 35 výstřižek.PNG
Kapelník Jiří Šafařík zakládá novou kapelu, kterýžto počin o desítky let později přispěl k jeho zisku přestižního ocenění.
Šafařík při zakládání Bandu.jpg
deník - šafařík slíbil znělku.PNG
Šafařík ukazuje  insignační listinu se Zh.jpg
Stavitel Jiří XXVI. Šafařík podepsal insignační listinu Přemysla II. Otakara během rokování organizačního výboru STAVBA ROKU střední Čechy, konaného 9. března 2017 v zaplněné zasedací síni secesní vily ASYS v Kolíně IV. za přítomnosti spolkového předsedy a mohutného dvojnásobného potlesku přítomných. Podepsáním listiny, jejíž druhý stejnopis je trvale vystaven v insignační vitríně obřadní síně kolínské radnice, se laureát ujal pomyslného trůnu po českém králi a zakladateli Kolína ze 13. století. Spolkové předsednictvo bude nyní připravovat imatrikulační ceremoniál. Místo a termín dosud Spolková rada Kolína nestanovila.
žurnál 33 výstřižek.PNG
Laureát poskytl Janě Martinkové z Deníku rozhovor
Šafaříka zpovídá mar.jpg
o volbě Šafa v novinách zašikma.JPG
Šafařík v deníku k titulu Výstřižek.JPG
Šafaříkovy začátky zvěčněné v kolínských novinách
Big Band v novinách.JPG

Bilaterální porota 1.února rozhodla

bilaterálka 2016.JPG
Zasedání zahájil spolkový předseda Aleš Zahajský, kandidáty a jejich příkladné počiny uvedl okresní gynekolog Jiří Dvořák, pokyn k hlasování vyšle od obchodníka Jana Dufka a hlasování odřídil předseda tenisového klubu Jindřich Synek. Nejvíce hlasů (17) od porotců obdržel v kombinovaném hlasování stavitel Jiří Šafařík. Hlasovací protokol spolupodepsali za spolky gestor Josef Pavlíček a za laureáty zlatník Jan Hora
bilaterálka OK2016.JPG
hlasovací
hlas. lístky OK2016.JPG
lístky
žurnál 32..PNG
nominovaní OK2016 na svoboda info Výstřižek.PNG
Spolkový předseda Aleš Zahajský po konzultaci s laureáty Jindřichem Synkem, Ivanem Ivančem, Janem Dufkem a Jarmilou Pavlíčkovou svolal zasedání bilaterální poroty na středu 1.února 2017.
Spolkové předsednictvo 9.ledna 2017 z navržených kandidátů nominovalo trojici:
Kulhánek nominovaný 2016.jpg
Miroslav Kulhánek
Motoclub Sendražice
Gestor organizačního výboru Stavba roku a člen komise dopravy rady města Miroslav Kulhánek říká: "Nejdůležitější je, že lidé mají chuť něco dělat, něčím se zabývat a nesedět u televize a nadávat na vše od politiky po sport". Oficiální název spolku je Motoclub Sendražice a jeho organizování se datuje na počátek roku 2005. Ale je třeba vzpomenout na slávu jeho velkého předchůdce – AMK Kolín, který působil od roku 1977 do roku 1990. Motoclub Sendražice organizuje jak moto akce, tak i cyklistické akce či naučné výlety, výjezdy do muzeí za historií motorismu, spoluorganizoval s AMK Kolín na posledním ročníku Kolínského sprintu na Ľ míle u kolínského letiště, prohlídku stavebně – technického vodního díla pod kolínským mostem.
Jiří Šafařík
Kolínský Big Band
DSC00906.jpg
Kolínský big band má své počátky v hospodě, zvané U Vodvárků
Právě sem pozval 8.března 1999 Jiří Šafařík několik zručných muzikantů a slíbil jim, že když budou hrát místo pro naše město typické dechovky swing, bude jim na zkouškách platit pivo. Kombinace pití zdarma a not z archivu po orchestru Antonína Votruby, legendárního kolínského kapelníka a propagátora swingu, zabrala.
Orchestr nejprve používal název Swingband 99 a hrál především skladby proslavené orchestrem Glenna Millera.
Zásadní předěl v životě orchestru nastává v roce 2001. Na popud saxofonisty Aleše Čermáka hudebníci ustavili a registrovali občanské sdružení Kolínský Big Band. Tím sejmuli břímě provozu orchestru z ramen (a peněženky) Jiřího Šafaříka.
Postupně ke klasickému repertoáru tak začaly přibývat modernější aranžmá a zpívané evergreeny včetně těch verzí, které v Čechách proslavili Karel Hála, Eva Pilarová nebo Jitka Zelenková.
Martin Heller Výstřižek pro nom.OK2016.PNG
Martin Heller
Ju-Jutsu klub
Český reprezentant v ju-jutsu Martin Heller z Kolína ,dvojnásobný mistrem Evropy, mistr Český republiky a šéftrenér ju-jutsu.
Na začátku dlouhé cesty, která vedla až k založení samotného klubu stáli bratři Martin a Tomáš Hellerové a jejich spolužák z vysoké školy UHK.
Po návratu do Kolína hledal Martin Heller nové sparingpartnery.
V rámci profese pedagoga začal Martin Heller vyučovat v Kolíně na 6.ZŠ a na 7.ZŠ. Na obou školách založil a vedl kroužky sebeobrany
Od správce Fit klub Kolín dostal Martin Heller nabídku vést sebeobranu pro dospělé v tělocvičně klubu.
Koncem roku 2011 začala činnost sebeobrany ve Fit klubu ochabovat, a tak bylo rozhodnuto sebeobranu nahradit oddílem zaměřeným na sportovní formu ju-jutsu a to především na disciplínu fighting.
Oddlí měl okamžitý úspěch a získal množství nových členů.
3. ledna 2017 akceptoval úřadující laureát navržené kandidáty ročníku. O nominaci rozhodne spolk.předsednictvo.
Skener_20170104.png
přehled deníku 2016Výstřižek.PNG
stříbrný větve.JPG
Do konce roku mohou akreditované spolky navrhnout kandidáty na udělení výroční ceny pro Osobnost Kolína.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one