spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Návrhy na veřejné uznání za mimořádně příkladnou činnost nebo celoživotní dílo zesnulého se předkládají spolkovému předsednictvu. O jeho udělení rozhoduje zasedání spolkové obce. Pozůstalým se ocenění předává ceremoniálně formou certifikátu in memoriam. Přehled doposud udělených posmrtných poct:
8.11.2006 Bohuslav Matiáš (16.7.1937-17.1.2006)
25.6.2008 Eva Štrupová (14.11.1927-16.2.2007)
15.9.2010 Stanislav Slavík (6.1.1928-12.6.2005)
22.8.2012 Karel Jelínek (24.9.1946-26.4.1996)
3.4.2013 Břetislav Pojar (7.10.1923-12.10.2012)
6.1.2014 Karel Vízner (17.10.1938-7.3.2000)

 
certi Vízner.bmp
IMG_0415.JPG
20140927_110856.jpg
20140927_111318.jpg
Zr v řadě tenistů.JPG
V sobotu 27. září 2014 se v tenisovém areálu v lesoparku Borky uskutečnil ceremoniál veřejného uznání in memoriam. Spolková rada Kolína tímto obřadem dovršila proceduru posmrtné pocty pro Karla Víznera za vedení legislativní rady Okresní hospodářské komory, dlouholetou právní pomoc městské obci, nezištný výkon funkce městského zastupitele a radního, příkladné morální vystupování v oblasti advokacie a spolkovou činnost v tenisovém klubu LTC Kolín, kde se zasloužil o rozvoj po sportovní i společenské stránce. O jejím udělení rozhodlo zasedání spolkové obce. Za místo předání certifikátů in memoriam pozůstalým byl vybrán kurt, na kterém doktor Vízner odehrál poslední tenisový zápas. Pocty prvního podpisu se dostalo advokátu a radnímu Borisi Jančákovi. Listiny podepsali také hráči probíhajícího ukončovacího turnaje sezóny ve čtyřhrách, ale i právník a zastupitel Karel Molnár. Advokát a spolkový činovník Karel Vízner byl v Kolíně vnímán jako výrazná morální autorita, přičemž pozitivně ovlivnil chování několika kolínských generací. Nezapomenutelné je jeho úsilí o rozvoj tenisového klubu LTC Kolín, založeného v roce 1905, z jehož líhně se někteří prosadili i ve světovém tenise. Společenská fakta jeho vztahu ke Kolínu budou zapracovány do všeobecné městské encyklopedie Kolínské pojmy. Certifikáty převzali od spolkového předsedy Aleše Zahajského úřadující předseda kolínského tenisového klubu Jindřich Synek, manželka Emílie Víznerová se syny Petrem a Pavlem.
IMG_0422.JPG
žurnál 20..png
LTC avizuje in.bmp
Společenstvo

Společenstvo

přátel medvědů od Kolína na posmrtné poctě B. Pojarovi
pocta Pojarovi 5+2.gif
Předseda

Předseda

klubu In meroiam Ivan Adamec při proslovu u medvědího památníku
Amfiteátr

Amfiteátr

se stal poprvé místem ceremoniálu posmrtné pocty. S Karlem Jelínkem hokejový klub SC ocenil zasloužilé činovníky.
V divadle

V divadle

v rámci ceremoniálu při koncertu umělecké školy Jana Zahajská a Josef Janata

Pojem Kmochův Kolín nemohla na přelomu tisíciletí pominout ani městská encyklopedie Kolínské pojmy. Materiálů z jednotlivých ročníků festivalu dechových hudeb sice bylo dost, ale jeho prvopočátky se současníkům nezdály dostatečně vysvětlené. Proto bylo nutné získat detailní informace od samotné zakladatele a organizátora prvního ročníku - Stanislava Slavíka (1928-2005). Redakční rada encyklopedie však získala jeho zprávu vypracovanou na základě dobových dokumentů a osobních vzpomínek.

 

Učitel Slavík se v polovině 20. století netajil sympatijemi k festivalu Jiráskův Hronov. Když byl v roce 1954 přeložen z pohraničí do Kolína, hned se zapojil do osvětové práce ve městě. Zpočátku se mu myšlenka na založení kolínského festivalu nedařila prosadit. Teprve když zde byl v roce 1960 jmenován ředitelem Osvětového domu a jako svého zástupce získal Vladimíra Hoppa, dala se myšlenka do pohybu.  Načasování projektu bylo velice důležité pro dosažení úspěchu zakladatelů a organizátorů. Právě v 60. letech se projevila jistá forma lidské tváře socialismu. V 50. nebo 70. letech by musel být  pravděpodobně nový festival zasvěcen osobě sovětského typu. Ale ani členství v KSČ nebylo tehdy pro Stanislava Slavíka dostačující, když se zakladatelé s návrhem obrátili na předsedu Městského národního výboru Rudolfa Dlouhého. Vyhodil je se slovy „Nebudete mi tady dělat Všesokolský slet. Kmoch byl Sokol a Sokol je buržoazní přežitek". Nezdar u tohoto představitele Kolína je od myšlenky neodradil, ani když neuspěli u vedoucího odboru Okresního národního výboru Boh. Michálka. Nakonec uspěli u Josefa Černého - ideologického tajemníka Okresního výboru Komunistické strany Československa. Ten pak zavolal soudruhovi předsedovi na radnici a realizace záměru byla hned schválena.

 

Kromě předsedy Stanislava Slavíka byl do organizačního výboru festivalu jmenován Vladimír Hopp, Miroslav Michálek, Zdeněk Topinka, Lída Segerová, Marie Kopecká a K.K.Chvalovský. První ročník byl ve dnech 14. a 15. července 1962 organizován na počest 50. výročí úmrtí kapelníka. K účasti na festivalu bylo nominováno 14 dechových orchestrů. Soutěž orchestrů byla rozdělena na malé, střední a velké soubory. Pro oceněné kapely byly namalovány diplomy. Účastníkům, kteří nesehnali ve městě ubytování, postačilo místo pro stan na atletickém stadionu. Soutěž orchestrů se zpočátku odehrávala na Kmochově ostrově. Nepříznivé počasí ale donutilo organizátory soutěž přesunout do divadla. Výkony souborů hodnotila pětičlenná odborná porota. První den se festivalu také účastnili Kmochovy dcery Anna Kmochová a Jiřina Audolenská.

 

Druhý festivalový den byl organizován dopoledním průvodem ke hrobu Františka Kmocha. Politické rozhodnutí vedení radnice povolilo položit na hrob jen jeden věnec bez proslovů. Holt kapelník Kmoch patřil do jiného společenského řádu. Ke hrobu byly ale položeny věnce dva a ještě jedna kytice. Účastníky aktu pak zkropil vydatný déšť. Všichni ale zůstali na svých místech a Stanislav Slavík to pak vyhodnotil jako nejkrásnější projev úcty a lásky ke Kmochovi.

 

Závěrečné koncerty se konaly na Zimním stadionu, kde byly i vyhlášeny soutěžní výsledky. Po představení jednotlivých souborů byl odehrán první monstrkoncert všech účastnických kapel. Diplomy pak byly předávány v divadle. Absolutním vítězem byl vyhlášen soubor mladoboleslavské automobilky. Nejlepším sólistou se stal Stanislav Macháček z Kmochovy hudby, patřící pod ROH MěNV.

 

Sám předseda organizačního výboru Slavík si první ročník kriticky zhodnotil. Nedostatky viděl především v ubytování, výzdobě města nebo neochotě zaměstnanců prodejen mít přes víkend otevřeno. Jako chybné rozhodnutí vnímal uspořádat festival jako soutěžní. Program se totiž častým střídáním souborů nepřiměřeně protahoval. Přesto Slavík cítil, že Kmochův Kolín má svoje opodstatnění a že se bude v dalších letech rozvíjet.

 

Je dobře že Slavíkovy záslužné počiny byly nyní Spolkovou radou Kolína veřejně oceňěny. Ceremoniál na letošním monstrkoncertu 48. ročníku byl vděčným aktem současné generace ke generaci předminulé. Navíc dojemné prožitky rodiny pozůstalých ukázaly, že i opožděná veřejná pocta má své opodstatnění. Navázat na tuto posmrtnou poctu by mohlo pojmenování některého veřejné prostranství v Kolíně po Slavíkovi. Nejlépe někde poblíž Kmochovy ulice nebo Kmochova ostrova.

Pojar na Zpravodaji.gif
Pozůstalí

Pozůstalí

po nositeli pocty zleva Stanislav, Alena a Jaroslav Slavíkovi a představitelé městské a spolkové obce Vít Rakušan a Aleš Zahajský
Aktéři

Aktéři

ceremoniálu zleva Vít Rakušan, Jan Pospíšil, Josef Těšitel, Aleš Zahajský, Ivan Adamec a moderátoři Pavlína Filipovská a Petr Vondráček
Místostarosta

Místostarosta

Jan Pospíšil podepisuje certifikát in memoriam
Hlavní proslov

Hlavní proslov

ceremoniálu měl spolkový předseda Aleš Zahajský
Ivan Adamec

Ivan Adamec

předal certifikát Aleně Slavíkové
Starosta města

Starosta města

Vít Rakušan předal pozůstalé manželce po Stanislavu Slavíkovi s gratulací květiny
Velké dojetí

Velké dojetí

rodina Slavíkova neskrývala. Díky Spolkové radě byl příkladný počin zakladatele Kmochova Kolína konečně veřejně doceněn.
Encyklopedii

Encyklopedii

Kolínské pojmy se zapracováním hesla laureáta převzal syn Stanislav Slavík.

Adamcova veřejná posmrtná pocta pro Karla Jelínka (24.9.1946-26.4.1996) bude předána u příležitosti oslav 80 let kolínského hokeje. V amfiteátru Kmochova ostrova ji v sobotu 15. září formou certifikátu in memoriam, podepsaného Alešem Zahajským a Ivanem Adamcem, ceremoniálně převezme vdova Eva Jelínková. Spolková rada Kolína se rozhodla ocenit Karla Jelínka za nesmírnou celoživotní hráčskou obětavost v letech 1963 - 1982 a následnou trenérskou pracovitost v kolínském hokeji. Karel Jelínek se tak stal dalším nositelem tohoto mimořádného uznání. Spolková rada Kolína s jejími akreditovanými spolky tak ocenila především jeho celoživotní činnost, která kolínským fanouškům léta přinášela mnoho radostí. Legendární sportovec Karel Jelínek svým nezištným působením motivoval mnohé své sportovní následovníky. Jeho působení mělo už během jeho života obrovský ohlas a lze ho přiřadit k historickému spolkovému i obecnímu bohatství Kolína. V roce 1994 byl zvolen do Zastupitelstva města. On sám byl uznávanou morální autoritou, kterou vzhledem k jeho přílišné skromnosti veřejnost dosud patřičně nedocenila. Karel Jelínek svým sportováním výrazně ovlivnil chování několika kolínských generací. Jako trenér mládežnických mužstev významně přispěl k udržení silné tradice hokeje v Kolíně. Na jeho počest je každoročně pořádán Memoriál Karla Jelínka mládežnických mužstev v ledním hokeji. Společenská fakta jeho vztahu ke Kolínu byla zapracována do městské encyklopedie Kolínské pojmy.

K převzetí

K převzetí

certifikátu in memoriam se z pozůstalých dostavila vdova Jelínková se synem
K.Jelínek

K.Jelínek

Encyklopedii

Encyklopedii

Kolínské pojmy předal pozůstalým spolkový předseda Aleš Zahajský na důkaz toho, že Karel Jelínek je v Kolíně pojmem.
na web Pojar 5+2.gif
medvědi Potkali se u Kolína na web.jpg
titul 5+2.jpg
mf7 Martínek- bude pomník medvědů.jpg
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one