spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Triumvirát

Triumvirát

- řídící orgán procedury
Obchodní grémium Kolín působí ve městě od 19. století. Ve druhé polovině 20. století byla jeho činnost v souvislosti se změnou režimu pozastavena. Ve 21. století byla činnost kolínského grémia obnovena jako autonomní výběrová sekce. Jeho činnost se odvíjí od potřeb svých představitelů. Více lze dohledat v dobovém tisku, historických dokumentech nebo v městské encyklopedii Kolínské pojmy.

V roce 2005 byl zvolen gremiálním prezidentem průmyslník Pavel Kolář. V roce 2006 začalo Obchodní grémium spolupracovat s Komisí výstavby a rozvoje Rady města Kolína na proceduře udílení výročních cen Stavba roku. V roce 2007 samotnou organizaci Obchodní grémium převzalo a k organizační spolupráci přibralo Střední odbornou školu stavební s učilištěm Kolín a Město Kolín.

K podání kolektivních návrhů na prestižní cenu jsou oprávněny obchodní firmy, městské odbory, akreditované spolky a stavební třídy. Nominaci stavebních děl a řízení hlasování bylo svěřeno organizačnímu výboru ve složení gremiální prezident, starosta města a ředitel školy. Počet členů Výroční poroty je dán kapacitou zasedací síně radnice na Karlově náměstí v Kolíně.

Organizační výbor Stavby roku na svém rokování zařazuje navržená stavební díla do kategorií, vyřazuje návrhy nesplňující vyhlášená kritéria. Dále řídí zasedání stavební poroty. V případě rovnosti hlasování má rozhodující hlasy. V ročníku 2006 pracoval ve složení Aleš Zahajský a Pavel Kolář.V ročníku 2007 se scházel ve složení Pavel Kolář, Jiří Buřič a Josef Merta, jako vrcholní představitelé Obchodního grémia Kolín, Města Kolín respektive Střední odborné školy stavební s učilištěm Kolín. Od ročníku 2008 ředitele Mertu nahradil Jindřich Synek.

Čisté linie

Čisté linie

průčelí projektové dokumentace stavby v historickém jádru jsou u nových stavebních děl vyjímečně
Sedmero staveb

Sedmero staveb

Výstavně se zavěšuje 7 výročních certifikátů oceněných stavebních děl
Dominanta

Dominanta

vodárenské věže - dobová kresba
Vodárenská věž

Vodárenská věž

Plastika kolínské dominanty jako symbol Stavby roku
V roce 2009 bylo ve stavební kanceláři Aleše Zahajského zřízeno výstavní vyvěšování staveb, které získaly v Kolíně prestižní cenu.
žurnál 23.png
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one