spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
K navrhování stavebních děl byly oprávněné kolektivy vyzváni na ceremoniálu, který se konal 13.10.2009 v atriu stavební školy v Pražské ulici. Úvodní proslov měl ředitel školy Jindřich Synek. Mateřská škola z Kmochovy ulice zde ukázala obrázky budoucích staveb roku, jak si je představují předškoláci. Hlavní projev před dvěmy stovkami účastníků měl gremiální prezident Pavel Kolář.
Obchodní firmy, městské odbory a stavební třídy pak do konce roku navrhovaly vhodná stavební díla.

Jako symbol Stavby roku byla vybrána na gremiálním zasedání 30.11.2009 plastika vodárenské věže na Čakanu, jejíž zhotovením byla pověřena předsedkyně Keramického spolku výtvarnice Jiřina Stupková.

Při rokování

Při rokování

se organizační výbor občerstvuje vodou ze starostovy studny
Jmenování Poroty výstavby Kolína pro zasedání v roce 2010:
Za městskou obec byli do poroty jmenováni Pavel Hoffmann, Martin Jírovský, Eva Kopáčková, Eva Matějková, Václav Navrátil, Roman Pekárek a Jiřina Veselá.
 
Za spolkovou obec obsadí porotu Ivan Adamec, Michal Müller, Jaroslav Kupr, Jaroslav Němec, Dana Neubauerová, Jan Virgala a Eva Tichá.
 
Ze stavební školy vytvoří odbornou část poroty pedagogové Marie Bělková, Bohumil Filoun, Jan Forejt, Ladislav Hrbáček, Jaroslav Kubeš, Jaroslava Minaříková a Jiří Pospíchal.
 
Z řad veřejnosti byli výborem Měšťanského spolku vlastníků budov jmenováni Jan Bradna, Robert Drda, Marta Havlíčková, Václav Heller, Petr Chudomel, Ivan Ivančo, Jaromír Kašpar, Blanka Kopáčková, Pavel Landa, Pavel Lebeda, Veronika Marešová, Karel Molnár, Martin Nováček, Ondřej Plašil, Petr Řepa, Vladimír Rišlink, Jiří Šafařík, Martin Škorpík, Martin Špinka, Michal Švarbach a Přemysl Váňa.

Výroční porota se 19. června 2010 rozhodla udělit prestižní cenu za rok 2009 stavbě nadchodu s rondelem přes koleje u zastávky. V kategorii pozemní stavby dostalo nejvíce hlasů centrální dopravní hřiště v ulici Rim. Soboty.

Výroční porota

Výroční porota

zasedala v radniční síni. Na snímku za předsednickým stolem vede jednání stojící Pavel Kolář.
Na centrálním dětském hřišti se dne 9. září 2010 konal ceremoniál předání výročních veřejných uznání. Po úvodním proslovu průmyslníka Pavla Koláře certifikáty s výročním veřejným uznáním Stavba roku v příslušné kategori převzali projektant Jan Havlíček, dozor Jakub Plašil, stavbyvedoucí Martin Linhart a za investora Roman Pekárek, který na závěr předal místopředsedkyni výboru Měšťanského spolku rituální klíč Janě Zahajské.
Redaktorky

Redaktorky

deníku Jana Martinková a měsíčníku Šárka Krombholzová se domlouvají na zpravodajství z akce.
Moderátor

Moderátor

Aleš Zahajský a místostarosta Roman Pekárek.
Starosta města

Starosta města

Jiří Buřič a stavbyvedoucí Martin Linhart.
Cukrovou vatu

Cukrovou vatu

na ceremoniálu rozdával dětem Václav Volný.
Martin Špinka

Martin Špinka

vedoucí odboru Městského úřadu podepisuje certifikát.
Průmyslník

Průmyslník

Pavel Kolář podepisuje certifikát.
Martin Jírovský

Martin Jírovský

vedoucí odboru reg. rozvoje Městského úřadu podepisuje certifikát.
Jaroslav Zinzer

Jaroslav Zinzer

z odboru výstavby Městského úřadu podepisuje certifikát.
Stavební školu

Stavební školu

reprezentoval zástupce ředitele Jaroslav Kubeš.
Petr Krčmář

Petr Krčmář

předseda Stavebního bytového družstva, podepisuje certifikát.
Projektant

Projektant

Jan Havlíček s certifikátem.
Vedoucí

Vedoucí

stavebního úřadu Stanislav Studnička předával certifikát.
Jakub Plašil

Jakub Plašil

s certifikátem za dozor.
Roman Pekárek

Roman Pekárek

předával rituální klíč z kazety Petry Linhartové z Městského úřadu.
Účastníci

Účastníci

roznášeli dětem na hřišti cukrovou vatu ze stánku.
Linda Zahajská

Linda Zahajská

předává certifikát místostarostovi Romanu Pekárkovi.
V pondělí 27. září 2010 se v obřadní síni kolínské radnice uskutečnil hlavní ceremoniál Stavba roku. Tímto stavebním obřadem se uzavřel ročník 2009 a hlavním účastníkům výstavby nadchodu přes železniční trať u zástavky byly slavnostně předány výroční certifikáty. Hlavní proslov stavebního obřadu měl zastupitel města a senátor Pavel Lebeda. Za organizátory Obchodní grémium Kolín a Střední odbodrnou školu stavební v Kolíně prestižní cenu předávali průmyslník Pavel Kolář a ředitel stavební školy Jindřich Synek. Prestižní cenu tradičně přebírají zástupci investora, projektanta, zhotovitele a dozora. Certifikáty, podepsané na konšelském stole Jiřím Pospíchalem, Věrou Čmejrkovou, Alenou Kukralovou, Josefem Janatou, Janou Zahajskou, Vladislavem Součkem, Martinem Jírovským, Hanou Rehákovou, Janem Kukralem a Michalem Müllerem, si za své dílo v loňském roce odnesli zástupci mimokolínských českých firem: Martin Maděra, Ladislav Loužil, Pavel Zelina a Jiří Zmítko. 
Michal Bílek

Michal Bílek

osvědčený fotoreportér Kolínského deníku si připravuje nářadí
Ceremoniál

Ceremoniál

Stavba roku před konšelským stolcem
Zaplněná síň

Zaplněná síň

při stavebním obřadu
Sedící

Sedící

Martin Jírovský, Věra Čmejrková a Michal Müller
Hana Reháková

Hana Reháková

podepisuje certifikát za spolkové předsednictvo
Senátorský

Senátorský

proslov Pavla Lebedy
Oceněným

Oceněným

účastníkům předávali certifikáty Pavel Kolář a Jindřich Synek
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one