spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Adamec na deníku.gif
Jak Vás napadlo založit tuto tradici?

Okresní hospodářská komora a po ní Spolková rada mají v Kolíně každý rok sledovanou tradici Osobnost Kolína. Kdy se začalo udělovat ocenění, už ani nevím. Na spolkových zasedáních jsem jako představitel akreditovaného Obchodního grémia silně vnímal tuto proceduru. Osobnost roku, rozumějme vždy toho uplynulého, je jen pro žijící osoby, které se svou činností v minulém roce zasloužily o přínos či zvelebení našeho města. Najednou jsem si uvědomil, že to jsou lidé, které máme možnost denně potkávat, ale že je mnoho jiných, které už nikdy nepotkáme a že i oni by si zasloužili pocty za svoji práci pro město, pro veřejnost. Dnes už můžeme poděkovat jen pozůstalým. Proto tedy ten dík In memoriam.

Kdo v minulosti tuto mimořádnou poctu v Kolíně získal?

8.11.2006 Bohuslav Matiáš (16.7.1937 - 17.1.2006), který se od roku 1962 až do své smrti v roce 2006 věnoval společenskému tanci. Leckterý tehdejší adolescent si jistě vzpomíná na jeho výuku základních tanečních kroků. Založil v Kolíně Taneční klub B. Matiáše. Tento klub pravidelně jezdil na taneční soutěže, kde převážné umístění 1. - 3. místo, jistě mluví za vše. Lze tedy uvažovat o profesionálních výkonech amatérů.

25.6.2008 Eva Štrupová (14.11.1927 - 16.2.2007) za celoživotní pedagogickou činnost v LŠU Kolín a působení v hudbě.

15.9.2010 Stanislav Slavík (6.1.1928 - 12.6.2005), zakladatel festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín. Kmocháci jsou nejznámější kolínské těleso, které se proslavilo až v USA.

22.8.2012 Karel Jelínek (24.9.1946 - 26.4.1996), jehož sportovní stopa jako hokejisty, trenéra a funkcionáře bude ještě dlouho příkladně vzpomínána hokejovými příznivci.

Co je posláním posmrtné pocty?

Poděkovat nejen pozůstalým, ale také všem občanům našeho města připomenout, že práce těchto lidí nám v minulosti přinášela spoustu krásných zážitků. Chci věřit, že veřejnost tuto jejich práci ocení.

Komu bude patřit příští ceremoniál udělení pocty in memoriam?

V neděli 15. září se uskuteční ceremoniál Spolkové rady Kolína u kaštanové aleje v lesoparku Borky, kde Společenstvo přátel Medvědů od Kolína připravilo řadu akcí pro veřejnost, především děti v rámci tzv. Oslavy spánku a odpočinku. Certifikáty In memoriam zde budou slavnostně podepsány pozůstalým po filmaři Břetislavu Pojarovi (1923 - 2012).

Za co bylo prestižní ocenění režiséru Pojarovi uděleno?

Známý režisér Břetislav Pojar veřejné uznání získal za sérii grotesek se dvěma medvědy, započaté filmem Potkali se u Kolína, která si získala generace diváků bohatou imaginací, smyslem pro vizuální gag i vtipným doprovodným textem. Jeho dílo dostalo Kolín do velice sympatického povědomí lidí v celé republice.

Jste znám na veřejnosti jako hudebník. Nehodláte třeba na ceremoniálu zahrát?

Nemajíc již žádného hudebního tělesa - nehodlám. Ale jak znám aktivity spolkového předsednictva, s nějakým nečekaným vstupem do ceremoniálu může veřejnost počítat.

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one