spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Bradna na deníku.gif
Za který rok jste získal tradiční cenu Osobnost Kolína, udělovanou od ročníku 1993?
Výroční ocenění jsem dostal po rozhodnutí bilaterální poroty v roce 2009 za hodnocený rok 2008.

Kde jste převzal prestižní Otakarův reliéf a kde ho máte vystavený?
Originální půlmetrový Otakarův reliéf jsem převzal z rukou tehdejšího starosty města Jiřího Buřiče v obřadní síni kolínské radnice na imatrikulačním ceremoniálu a v době mé činné služby jsem ho měl vystavený v kanceláři. Po skončení činné služby na konci roku 2011 našel reliéf čestné místo u mě doma.

Na pomyslném trůně jste tehdy vystřídal Tomáše Vanču z řepařské drážky. Jak jste vnímal reakce veřejnosti, která mívá protichůdné názory?
Tak trochu rozporuplně. Člověk si asi musí zvyknout, že předání takového prestižního ocenění (v tomto případě mně) není všem po chuti a ač o tom rozhodla porota, na diskusi, kterou k tomuto tématu otevřely noviny, jsem četl i urážlivá stanoviska k moji osobě i k rozhodnutí poroty. Ale obecně se domnívám, že veřejnost reagovala pozitivně. Já se totiž nikdy netajil tím, že ocenění chápu jako ocenění hasičů za jejich práci a pomoc občanům.

Máte doživotní právo nyní spolurozhodovat, kdo další prestižní titul získá. S jakým předsevzetím roli porotce uchopíte?
No myslím, že tato otázka je trochu ex post. Já už ji uchopil a od roku následujícím po mém získání prestižního titulu se pravidelně rozhodování zúčastňuji a v diskusi projevím svůj názor.

Byl jste oceněn především za organizaci Dne záchranářů. Jaké byly začátky dnes již zavedené akce?
Uf, to je otázka. Těžko zhodnotitelná jedním odstavcem. Ale zkusím to. Ono je to stejné jako se všemi vzpomínkami. Je zapomenuto resp. vytěsněno to problematické a vzpomíná se jen na to dobré. Takže začátky byly fajn. Veřejnost byla lačná po ukázkách práce záchranářů a my jsme jí chtěli ukázat, že jsme tady pro ni. A díky okresním přednostovi a mimo jiné spoluzakladateli této akce, nedávno zesnulému Janu Soukupovi, jsme měli podporu i u státních orgánů.

Dobře, dáme druhý odstavec. Dlouhá léta jste byl ředitelem kolínských hasičů, tak co to znamená ta podpora?
Každá taková akce něco stojí. A ač složky IZS, tedy hasiči, policisté, zdravotníci a i další, kteří se v průběhu let k naší akci připojili, pracují zadarmo a náklady na provoz techniky chápou jako náklady na propagačně výchovnou činnost, je třeba zajistit finanční prostředky na vyvolané investice (pro srozumění, je účastníky třeba „nakrmit", vytisknout tiskoviny apod.) a to se hradí z části z peněz sponzorů (za což jim patří ohromný dík), ale i z dotačních titulů města, dříve okresu, dnes kraje. A pak je tu podpora morální. Je málo akcí, na kterých se za dobu jejich konání v Kolíně objevili místopředseda senátu, senátoři, poslanci, ministři, náměstci ministrů, hetmani a další vzácní hosté.

Jaké je dnes situace v hasičském hnutí?
Hasiči byli, jsou a budou. Pomoc bližnímu svému je jejich motto a situace na tom nic nezmění.

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one