spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Předseda pobočného spolku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Jiří Černý, kterého vždy zajímalo, jak se u nás žije lidem s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku, je na akcích zdravotně postižených přirozenou, byť prakticky nevidomou autoritou, kterou redakce spolkové obce vyzpovídala.
Černí manž. SONS.JPG
Jak a kdy došlo k Vašemu handicapu?
Rychle. Během týdne jsem přišel o funkci očního nervu oka a totéž se postupně stalo i u druhého mého oka. Podle lékařů jde o nevratný jev, který trvá už 7 let. Přesto jsem si na to stále nezvykl.
 
Jak jste se v té době cítil?
Protože se to stalo nečekaně a velmi rychle, cítil jsem se strašně. Hrůza, beznaděj, jak to můžu vůbec přežít? Moje lékařka mi promluvila do duše, probrala se mnou moji situaci, upozornila mě, že nejsem sám, že nás, nevidomých, je hodně. Pomohla mi i trochu medikamenty (léky na depresi) a nasměřovala mě do kolínského TyfloCentra, které v té době ještě existovalo. Tam mi také hodně pomohli, hlavně radou, kam se obrátit na úřady, kde získat i sociální pomoc, vysvětlili mi nutnost používání bílé hole, kterou jsem do té doby odmítal a nasměřovali mě do územní organizace SONS, která sídlí ve spolkovém domě v Kolíně II.
 
A co je to SONS?
Abychom porozuměli, co je to SONS, ocituji částečně první odstavec Stanov. SONS je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých občanů České republiky, jejímž posláním je sdružovat nevidomé a slabozraké a jejich příznivce, hájit jejich oprávněné zájmy a vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou činnost a také provozovat síť konkrétních služeb umožňujících zmírnění negativních důsledků zrakového postižení člověka.
 
V čem vám SONS konkrétně pomohla?
Nejdůležitější je, že se zde setkávají lidé se stejným postižením, kteří si rozumí. Nejen, že se setkáváme každé pondělí ve spolkové zasedací místnosti, ale hlavně jezdíme na výlety, výstavy, do divadla nebo čajovny, na výlet lodí a podobně. Někdo by se mohl ptát, co má takový nevidomý z návštěvy muzea nebo divadla. Je to tak, že většina má nějaké zbytky zraku a pokud ne, každý má svého průvodce (většinou z okruhu rodiny), který spoustu věcí musí svému chráněnci popsat. A už jen ten pocit, že prožíváme něco společně, že se svátečně oblékneme, něco nového zažijeme, něco nového se dozvíme je k nezaplacení. Já sám se vždycky moc těším.
 
Abychom nezapomněli, co na to rodina?
Pokud je dobře fungující jako ta moje, s trochou dobré vůle se dá vše zvládnout. Musíte si uvědomit, že i když jsem doma téměř soběstačný, potřebuji něčí oči, které mě zkontrolují, jestli jsem čistě oblečený, jestli nemám na puse pastu apod. Všechny věci musí mít své stálé místo, jídlo připravené tak, aby se mi snadně porcovalo a jedlo. Potřebuji pomoci i třeba v koupelně, protože nemáme sprchový kout, ale vanu. Venku je to horší. Neumím se sám orientovat a tam už nastupuje na plný úvazek průvodce – v mém případě nenahraditelná manželka.
 
Jaký jste byl typ muže?
Byl jsem dřív takový domácí kutil, rád jsem řídil auto, pracoval na chatě, na zahrádce. To mi nyní už nejde. Nejvíce mi asi chybí to řízení auta. Téměř všechno nyní dělá moje žena - já jí říkám moje sekretářka - pod mým teoretickým vedením a funguje to. Co nezvládneme sami udělá dcera a její manžel.
 
A co pomůcky pro nevidomé?
Ano, těch existuje velké množství. Zmíním se hlavně o těch, které sám používám. V první řadě je to rádio s MP 3 přehrávačem. To je velký kamarád, na kterém si mimo jiné mohu přehrávat načtené knihy zasílané poštou z pražské Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Další cennou pomůckou je telefon. Nemám sice ten pravý pro nevidomé, ale pomocí hmatových lepítek jsem si ho upravil tak, že mi velmi dobře slouží a přiznávám, že s ním trávím hodně času. Pak mám mluvící hodinky, hladinku – ta zabrání přelití tekutin. Nejnovější věc, s kterou se stále ještě seznamuji je čtecí kamera s hlasovým výstupem. Už nejsem odkázán na to, co mi kdo přečte, ale sám si mohu přečíst vše, co není psáno psacím písmem. Noviny, knihy, letáky, atd. Existuje ještě spousta drahých i levnějších pomůcek, na jejichž nákup přispívá stát. Ale to by byla dlouhá kapitola, na kterou tu není prostor.
 
Co poradíte lidem se zrakovým postižením?
Přijďte za námi v Kolíně do spolkové zasedací místnosti ve Sluneční ulici 76 a tam vám poradíme kam a na koho se obrátit. Úřední hodiny nám spolkové Sdružení zdravotně postižených vymezilo na každé pondělí od 13 do 15 hodin.
 
A slovo na závěr?
Během několika dní se mi obrátil život naruby. Musel jsem úplně přehodnotit svoje priority. A moje rada zní: nezůstávejte na to nikdy nikdo sami.  
logo SONS.png
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one