spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Redakce spolkové obce si v občanské společnosti vybírá známé osobnosti a uskutečňuje s nimi rozhovory. Některé odpovědi pak uveřejňuje. Mezi nejznámější činitelky současných aktivit kolínského klubu rodičů a přátel zdravotně postižených dětí patří Radka Dragounová, která vždy ráda pracovala s dětmi. Protože je velice aktivní spolkovou činovnicí, redakce spolkové obce ji vyzpovídala:
děti ARP malují k interwiev Dragounové.jpg
JAK JSTE SE DOSTALA DO SPOLKU?
Na doporučení místopředsedkyně Okresního výboru Sdružení zdravotně postižených Dagmar Šumanové, která mi o postižených dětech vyprávěla. Vždy jsem ráda pracovala s dětmi a také proto, že mám osobní zkušenost s dětmi s poruchou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders - hyperaktivita s poruchou pozornosti) a lehké mozkové dysfunkce. A právě spolek mi připadl jako místo, kde mohu uplatnit své zkušenosti, vědomosti. A to hlavně ve prospěch dětí.

V JAKÉM SMĚRU CHCETE DĚTEM POMÁHAT?
Ve všech směrech, ve kterých je to možné; např. pomáhat při shánění dotací a darů. Založit s dětmi výtvarnou dílnu a procvičovat s nimi  zejména to, v čem mají problém (malování, čtení, ruční práce a jiná motorická práce). Pomáhat organizovat akce pro děti, jejich rodiny a přátele, neboť tyto děti jsou mnohdy zbytečně vyřazeny z běžného života - nezapadají mezi „zdravé děti”- špatné pochopení ze strany okolí a  hlavně cizích lidí.

CO UŽ JSTE PRO TO UDĚLALA?
Snažím se získávat s kolegyněmi dary i dotace, aby mohli uplatnit svou šikovnost i umění vyrábět. Jsou totiž neuvěřitelní. Prozatím každých 14 dní pořádáme akci pro děti, kde ukážou své dovednosti, nápady a šikovnost. Mají obrovskou chuť tvořit (navlékání korálků, malování, gumičkování, výrobky z plastů, papíru a věcí, které dostali od dárců, kteří jsou v okolí mém a mých spolupracovnic, také jejich rodin, kteří se značně na tom podílejí. Myslím, že nad míru, jsou klidnější, učí se spolu sžívat i spolupracovat, navazují nová přátelství a snaží se zařadit mezi kolektiv dětí i dospělých. Jejich nadšení ve zkoušení nových možností, snahu se učit nové věci, vyzkoušet vyrobit si něco co se mu líbí. A to nejen oni, ale  i dospělí a ostatní „zdravé děti”- neboť spolek je určený i pro rodiče a jejich přátele, sourozence a kamarády. Děti jsou za své výrobky vždy odměněny. Chci  by v asociaci za spolupráce sponzorů a spolupracovníků, jejich rodin a přátel dětí vznikl jak hrací koutek s pískovištěm a hracími prvky, tak koutek pro dospělé, kde si v klidu odpočinou a zároveň budou mít ratolesti na očích. Další využití je v tom, že děti (např. ADHD) se potřebují někde zabavit, jsou nesoustředěné a potřebují stálou pozornost a činnost, přestane je bavit výroba, odběhnou si pohrát, pak se z ničeho nic zase vrátí a pokračují jako by nic. Pomáhá to zabavit je na dlouhé hodiny. Dále chceme později pořádat akce pro více dětí a začlenit je tím do většího kolektivu. To znamená tak je naučit sžít se s okolím.

MÁTE OSOBNÍ ZKUŠENOST?
Ano mám. A to s vlastním synem. První známky ADHD se objevily už v batolecím věku, dříve chodil než seděl, mluvil dříve než vrstevníci, vynucoval si víc pozornosti, měl velké zvraty v náladách (bezdůvodný vztek, dokázal i hodiny mlčet a nekomunikovat), mimořádně velká byla jeho aktivita, měl poruchy spánku, poruchy čtení, psaní – dysproblémy. Na děti jsou kladeny příliš vysoké nároky. Problémy jsou pak ve škole. Ano, časté poznámky, nesoustředěnost, vnitřní nervozita, při konfrontaci problémy s komunikací - nemluvil i pár hodin, uzavřel se do sebe. Nestálost vztahů, pocit nepochopení, začal si uvědomovat, jak ho chápe okolí. Začal se soustřeďovat na své chování, snažil se změnit svůj přístup. Zbavil se toho, ale ADHD nikdy nevymizí zcela, ale velké pokroky může udělat každý, kdo si své ADHD uvědomí. Je to o i  věku, přístupu rodiny a okolí. Jde o poruchu, u které se příznaky a jejich intenzita mění během růstu dítěte. U chlapců a dívek mohou být rozdíly. Je třeba zohlednit zda dítě má příznaky jako neklid, velká živost, poruchy mluvy, vyžaduje více pozornosti, má prudké výkyvy v náladách. Je tu větší možnost úrazu.
výzdoba ARP na okně k interwiev Dragounové.jpg
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one