spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Jermanová portrét.jpg
Společná konzultantka Spolkové rady pro Středočeský kraj a jeho bývalá zastupitelka, manažerka Jaroslava Jermanová je další známou osobností, kterou si redakce spolkové obce v občanské společnosti vybrala a uskutečnila s ní publikovaný rozhovor.
Jak se Vám spolupracuje se spolkovými činovníky v Kolíně?
Velmi dobře, jsou tu aktivní a obětaví lidé, kteří se snaží společenský život takříkajíc rozpohybovat. Často na úkor svého volného času a mnohdy s vlastními finačními prostředky. To v současné době není úplně samozřejmé a zasloužili by si ze strany  státu i města větší podporu.
Jak si kolínští stojí v porovnání s jinými okresy našeho kraje?
Musím přiznat, že jsou některé okresy, kdy aktivita spolků není tak výrazná, ale čím se kolínští výrazně odlišují, jsou akce, které jsou organizovány s nadsázkou a ve velmi humorné podobě. Myslím si, že tím,v současné nelehké situaci svým spoluobčanům zpestřují a zpříjemňují život, a to se přece cení, ne?
Mají se nyní spolkoví činovníci více angažovat ve veřejné samosprávě?
Samozřejmě, že ano, a to v mnohem širší míře, nejen jako členové různých komisí a výborů zastupitelstev a rad, ale přímo v exekutivě obcí a měst. Velmi dobře znají své okolí, ví co trápí jejich sousedy, mají přehled o tom, jak co ve městech a obcích funguje a co ne. Jsou na přímou práci v územní samosprávě velmi dobře vybaveni, a já doufám, že se zapojí mnohem víc, než dosud.
Ženy se ve spolkovém hnutí angažují v hojném počtu, ale veřejné záležitosti spravují především muži. Co byste ženám poradila, aby se více prosadili?
Zapojení žen do politiky je u nás dost velký problém. Je zajímavé, že na malých obcích je žen starostek dost. Je to dáno zřejmě tím, že je tam víc takříkajíc konkrétní práce, dostávají se více do kontaktu s obyvateli. Ve větších obcích a městech naleznete mezi starosty žen velmi málo. Velká města a obce rovná se větší rozpočet, více politikaření, operativa přechází na úřednický aparát, a v tomto více dominují muži, není to dobře a doufám, že se to časem změní. Jak se mají ženy víc prosadit? Nebát se, projevit své ambice a schopnosti. Ženy jsou organizačně velmi zdatné, umějí najít poměrně rychle konkrétní řešení a dle statistik jsou u nás i vzdělanější, to je dáno  zřejmě větší pílí . Musejí ale také chtít své vzdělání dále prohlubovat. Já jsem například garantkou  „Ženské akademie„, kterou pořádáme ve spolupráci s Fórem žen. Je to cyklus přednášek nejen pro ženy na různá témata od problematiky veřejné správy, ekonomiky, právního minima přes taková témata jako je time management, schopnost sebeprezentace, veřejný projev. Musím přiznat, že se pravidelně těchto přednášek účastní i muži a vždy vznikne velmi zajímavá debata s pohledu žen i mužů a  podotýkám,že vždy ve velmi přátelském tónu.
Velké zadlužení Kolína kvůli automobilce ale vzniklo, když v čele města stála starostka?
To je právě to, že starosta ve velkém městě je již pod politickým tlakem, kterému i žena podlehne, protože je v politice osamocena a přizpůsobuje se prostředí mužů. Tím ale nechci říct, že muži jsou špatní komunální politici, tak to rozhodně nemyslím. Je jich spousta pracovitých a zodpovědných a pod jejich vedením obce také vzkvétají. Jenže vždy jsou více vidět ti špatní a to platí jak pro ženskou, tak pro mužskou část populace. Ideálním stavem by bylo, aby zastoupení žen v politice bylo minimálně třicet procent, to je hranice, kdy by mohlo dojít k nastartování změny v současném neutěšeném světě politiky.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one