spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Kučera v deníku.gif
kolinsky_denik.jpg

Co by měla veřejnost o vašem spolku vědět?
Měšťanský spolek je ve Spolkové radě akreditovaný od počátku roku 2008. Byl přijat pod pořadovým číslem 40. Jeho aktivity souvisejí s vlastnictvím budov v katastrálních územích Města Kolín. Právě tyto nemovitosti tvoří vizuální podstatu města. Naše webové stránky jsou na www.spolek.majestat.cz Základním posláním spolku je podpora vlastnických aktivit.

Kdo vlastně ve spolku působí?
Vlastnit budovu, zvláště činžovní, přináší specifickou problematiku, která nutí jejich majitele správu nemovitostí vzájemně konzultovat. Daně, údržba, výběr nájemného, spoluvlastnické nebo sousedské vztahy, to všechno vyžaduje plno práce kolem. Majitelům se zde naskýtá možnost vše vzájemně prokonzultovat a vzájemně se poučit. Důležité jsou pro náš spolek informace. Například v Kolínském deníku nebo na internetu jich pro nás bývá patřičně. V minulosti měli měšťané, jako vlastníci měšťanským domů významné občanská privilegia.

Jaká je struktura spolku?
Činnost spolku řídí měšťanský výbor. Jeho předsedou je Jiří Švec a místopředsedkyní Jana Zahajská. Členové výboru jsou z jednotlivých městských částí. Měšťanský spolek má také svého čestného předsedu, jímž je Václav Škramovský. Měšťanský výbor za mimořádné počiny uděluje významným činitelům vitrinovaný kachel městského znaku. Letos ho už obdržely tři osobnosti, naposledy při investorském obřadu ředitel stavební školy Jindřich Synek.

Co vidíte jako nejdůležitější na vaší činnosti?
Obecně závazné předpisy se stále mění a Měšťanský spolek umožňuje se v tom lépe orientovat. Postavit nebo si koupit dům vyžaduje velké úsilí a není dobře, když z této aktivity chce někdo nadmíru těžit. Proto nás mrzí, když vedení města před rokem celkem bezostyšně zdvojnásobilo daň z nemovitostí. Co to přineslo vlastníkům budov a občanům? Nic dobrého, pouze výrazné zdražení nákladů na bydlení. Můžeme se oprávněně ptát, kam přišly vybrané finanční prostředky? Ve městě to není vidět a že by občané jásali? Ne, není tomu tak. Ptáte-li se na řešení, tak reálné je jediné - vyměnit zastupitele, kteří to na občany ušili. Také je potřeba v dnešní počítačové době sjednotit značení městských částí. Některé jsou označené jménem, jiné číslicí, a to ještě římskou. Jiná města už dávno přešla na přehledné číslování arabskými číslicemi. Někomu se to může zdát prkotina, ale značně to zdržuje a znepřehledňuje. Život majitelů budov v Kolíně ale ztěžuje především zkostnatělá a možná i neschopná radniční administrativa, zejména ta volená.

Co spolek organizuje?
Ve spolupráci s režisérkou Helenou Třeštíkovou zaštiťujeme časoměrný snímek Kolínské etudy. Jeho natáčení je dlouhodobé, ale pro Kolín to bude unikátní film. Zajímavostí je, že zde se nic nehraje. Filmové sekvence vznikají tak, jak je přináší život ve městě. Zárukou jsou pro nás především zkušení kameramani Petr Hejcman a Luboš Čepek. Při významné události vážící se k některé budově v Kolíně organizujeme oslavný rituál měšťanského klíče. Mezi tyto události patří např. kolaudace, zahájení rekonstrukce nebo veřejné uznání budovy.

Kde se dále jinak Měšťanský spolek angažuje?
Pro organizační výbor Stavby roku jmenujeme členy výroční poroty z řad široké veřejnosti, aby v porotě doplnili řady odborné veřejnosti. Letos se na hlasování velké poroty ve východním křídle zámeckého paláce dostavilo přesně 30 porotců. Do poroty se snažíme jmenovat významné spolkové činovníky a představitele občanské společnosti. Pořád je z čeho vybírat.

Jaké si kladete cíle Vy osobně?
Prověřit podivné prodeje městského majetku, které nyní negativně ovlivňují hospodaření i na soukromých nemovitostech. Například prodej „vypiplaného" Městského tepelného hospodářství, kterého se město zbavilo za podivných okolností bez možnosti kontroly. Argumentace o tom, že jedině soukromý vlastník zajistí „rozkvět" a slušné ceny fatálně neobstojí, srovnáme-li ceny v roce 2007 a 2013. Nový vlastník např. omezil investice do stávajícího zařízení a další věci v neprospěch města a jeho občanů. To samé platí i o prodeji TSMK, kde jsou jisté náznaky, že prodej od samého začátku provázely podivně temné okolnosti jako při prodeji MTH.

prodej deníku mezi médii.gif
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one