spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Místopředseda spolku Motoclub Sendražice, gestor kategorie dopravní stavby výročních cen Stavba roku, člen komise dopravy Rady města Miroslav Kulhánek ze Zálabí je další významnou osobností, kterou si redakce spolkové obce v občanské společnosti vybrala a uskutečnila s ní publikovaný rozhovor.
1. Na úvod musí zaznít otázka vztahující se k dopravě a to jak dlouho již jezdíte a od kolika let máte řidičák?

Svůj první řidičák jsem získal v 15 letech a hned usedl za řidítka mého motocyklu. V 18 letech jsem si udělal tzv. "trojku", to jest oprávnění řídit nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Poté jsem si udělal skupinu E na přípojná vozidla. Suma sumárum jezdím přes čtvrt století. Každý rok absolvuji povinné školeni řidičů vyplývající ze současné legislativy.

2.Kterou ulicí v Kolíně nerad projíždíte?
Nedá se mluvit o tom, že bych někudy projížděl nerad. Spíš mi dost vadí neutěšený stav rozbitých ulic se samymi vytluky a nerovnostmi. Uvedu pár příkladů: Třídvorská ulice - ta je rozbitá po celé své délce, ale místo opravy tam čeká na motoristy radar. Zřejme to přinese do rozpoctu města nějakou kačku, namísto výdajů na opravu. Když k tomu připočtu záměr o vybudování kruhového objezdu Třídvorská x K Vinici, tak si nemyslím, že to mnohé řeší.
Další příklad jsou Sendražice. Kdysi se na místních komunikacích proháněly závodní motocykly, ale dnes je to doslova tankodrom. S výjimkou rekonstrukce vozovky do TPCA.
Ovčárecká ulice je problematická a dlouhodobě neřešena již po mnoho let. Domy se otřásají pod náporem nákladních vozidel, u křižovatky ulic Ovčárecká x Okružní je abnormální hluk.
Ulice plynárenská je také ve špatném stavu. Těch ulic je spousta, ale zajímá se vůbec o to vedení města, které před volbami mělo na všechno patent?

3. Ve které kategorii Stavba roku si myslíte, že bude navrženo více staveb?
V letošním ročníku si troufnu říci, že na Kolínsku bude převaha pozemních staveb. Proč tomu tak je, tak to bychom se měli ptát asi někde jinde. Dopravní stavby jsou financovány z peněz měst, obcí, kraje, státu potažmo EU. A na každém vedení samosprávy záleží, jak umí získat financování toho či onoho projektu. Ovšem pokud nějaký projekt vůbec má.

4.Oslovil jste ohledně Stavby roku někoho z kolínského regionu?
Ano, oslovil. Ostatně i v minulém ročníku této prestižní tradice jsem oslovil starostku Konárovic a navrhl její přibrání do výroční poroty na hlasování, které proběhlo v zasedací síni stavebního úřadu ve východním křídle zámeckého paláce v Kolíně. Pro letošní rok jsem ji oslovil jako člen organizačního výboru opět a seznámil jsem ji o možnosti nominovat stavbu z její obce.V tomto ročníku se nominace poprvé rozšířily i na okolní obce. Uvidíme, jakou stavbu vyšle obec do boje o titul.

5. Víme, že druhým rokem pracujete v kolínské dopravní komisi. Jak často se scházíte a jaká je vaše náplň?
Dopravní komise se schází pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin. Komise tvoří tým 13  odborníků na dopravu. Scházíme se na Odboru dopravy. Výjimku tvořilo výjezdní zasedání na budovaný obchvat, kde nás provedl stavbyvedoucí po koridoru obchvatu. Naší náplní je nacházet někdy poměrně složité řešení jednotlivých problémů ve spolupráci s představiteli příslušných úřadů.

6. Když přijde na komisi nějaký podnět, či někdo požádá o pomoc na řešeni nějakého problému, co pak?
Pak se takovým podnětem zabýváme a snažíme se nalézt patřičné řešení. Jdeme se na místo podívat, provedeme nákres situace a ten pak vyhodnotíme a předložíme návrh řešení ke schválení příslušnými orgány.

7. Máte nějaké zkušenosti s dopravou ze zahraničí?
Ano, mám. Jsem rád, že jsem mohl porovnat dálniční sítě Německa, Belgie. Byl jsem také v Anglii a ve Švédsku. Je to prostě jiný kraj. Dostatek parkovišť, jejich kapacita, vybavenost a zázemí pro řidiče, srozumitelné značení hlavních tahů a odlehlých silniček. I ten povrch je lepší, o zimní údržbě nemluvě.

8. V čem tedy spatřujete problémy tolik diskutované nákladní dopravy u nás?
To je dost široká a složitá otázka. Její odpověď bych krátce shrnul na tyto hlavní body. Není vybudovaná dálniční síť pro tranzitující vozidla, nedostatek parkovacích míst, která by kapacitně pokryla současné požadavky, není vybudované zázemí pro řidiče. A tam kde si řidiči najdou nějaké místo pro výkon bezpečnostních přestávek  dle nařízeni předpisu AETR, tam  starostové umístí zákazové značky.
Kamionová doprava od roku 1990 prošla jednak obnovou vozového parku, ale také narostla několika násobně. To nelze říct o dopravní infrastruktuře, která zaostává za okolním západním světem... Samozřejmě, že i oni mají své problémy. Věřme, že se i u nás situace zlepší.

9. Měl jste někdy dopravní nehodu?
Neměl a věřím, že to tak zůstane.

10. Na co je potřeba si dávat pozor na cestách v této uspěchané době?
Cyklista bez řádného osvětlení, neukáznění chodci a ti i mimo obec, kdy často nejsou vidět a v neposlední řadě řidiči s mokrým řidičákem, ale nadupanou károu. Také je dobré reagovat na změny dopravního značení, které se po mnoha letech může změnit a tak zmást naše letité návyky.

11. Na závěr rozhovoru, co vzkážete našim čtenářům?
Je potřeba si uvědomit, že je lepší v životě ztratit minutu, než v minutě život. Blíží se Vánoce a tak všem bych od srdce popřál vše pěkné a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2013 :-)

Kulhánek v deníku.gif
kolinsky_denik.jpg
Oficiální název spolku je Motoclub Sendražice a jeho organizování se datuje na počátek roku 2005, což se zdá být celkem nedávno. „Ale je třeba vzpomenout na slávu jeho velkého předchůdce - AMK Kolín, který působil pouze od roku 1977 do roku 1990," říká s úsměvem Miroslav Kulhánek s tím, že právě na tuto velkou a významnou tradici, jakým byl AMK Kolín, se Motoclub Sendražice snažil navázat. „A já si myslím, že se mu to daří," soudí a nezapomíná dodat, že velkou a neocenitelnou zásluhu v dobách, kdy se rodil dnešní klub, mají Milan a Petr Dlouhý, dále Pavel Kulhánek a Richard Kšírl.

Nyní Motocklub Sendražice sdružuje kolem 15 stálých členů, ale je nutno říci, že příznivců je více jak stovka, což dokazují účasti na různých akcích, které se pořádají.

„Nejdůležitější je, že lidé mají chuť něco dělat, něčím se zabývat a nesedět u televize a nadávat na vše od politiky po sport," doplňuje Miroslav Kulhánek.

Každý rok vždy na výročí založení mívá klub vyhodnocení uplynulé sezóny, kde si zve své příznivce - kamarády z této oblasti.

„Mohu zde jmenovat taková velká jména jako třeba Martina Kamenického (čtyřnásobný mistr republiky ve třídě supermono), Libora Kamenického st. (zakladatel silničního veteránského spolku v ČSSR). Mimochodem první závod těchto veteránů se jel v roce 1982 zde na Sendražickém trojúhelníku. Nebo Vladimíra Nechanického st. (konstruktér a ladič motorů), Jaroslava Vojáčka (úspěšný závodník ve třídě klasik) či Jaroslava Rezka (jeden ze zakladatelů závodů stadionů Stadion cup)," vyjmenoval místopředseda Motoclubu Sendražice Miroslav Kulhánek.

Motoclub Sendražice organizuje jak moto akce, tak i cyklistické akce či naučné výlety, výjezdy do muzeí za historií motorismu, spoluorganizoval s AMK Kolín na posledním ročníku Kolínského sprintu na Ľ míle u kolínského letiště, prohlídku stavebně - technického vodního díla pod kolínským mostem, organizuje akci PADEDE (letos to byl 11. ročník) a samozřejmě i Sendražický trojúhelník, který se letos pojede již posedmé.

„Jako Motoclub Sendražice se zúčastňujeme Stadion Cupu, kde nám jezdí od roku 2005 kompaktní team jezdců s dobrými výsledky," připomněl Miroslav Kulhánek.

„Myslím, že naše činnost zasahuje do sportovně - kulturní oblasti sice malým přínosem, ale přece," usmívá se Miroslav Kulhánek. „Je pravda, že se nemůžeme vyrovnat masové působnosti na základně, jakou má hokej či fotbal. Naše činnost je v současné době lehce upozaděná. Je placena z našich kapes a tím pádem musíme býti dobrými hospodáři, aby byly finanční prostředky na další rok. Jako Motoclubu by se nám také hodil nějaký příspěvek na podporu při pořádání různých akcí. Vím, že naši zástupci byli nedávno na kolínské radnici požádat o příspěvek, byli ale odmítnuti s tím, že to je pouze regionální záležitost. A tak krom vlastních zdrojů hledáme sponzorské dary. Ovšem musíme si připomenout, že Kolín byl kdysi Mekkou motorismu - jela se tu plochá dráha, pořádaly se motokrosové závody včetně autokrosu, motokárové závody, závody ve sprintu na Ľ míle, a to byl obrovský vliv na předchozí generace a příznivce," dodává Miroslav Kulhánek.

A jaké si motoclub nyní klade cíle? „Naším cílem je udržet motoclub v aktivní činnosti a dále pracovat na mládeži, respektive ji přitáhnout od sezení u počítačů k motorismu do jedné stopy, přestože vím,jak finančně náročné jsou například závody, kterých jsem se za posledních sedm let, kdy závodím, zúčastnil," popsal své zkušenosti. „A další cíle? Možná že i kandidatura do voleb 2014, kdo ví…" přemítá Miroslav Kulhánek, který má za sebou závody jak v terénu, tak i na asfaltu.

Mezi ty významné motocyklové podniky patří závody na legendární motokrosové trati v Kozmicích u Benešova, autokrosové trati v Poříčí nad Sázavou. Vůbec první závody v roce se jedou v Soběslavi. Jede se první týden v lednu a to bývá teplota hodně pod bodem mrazu, někdy hodně sněhu, takže tento závod není pro žádné padavky. Natáčí ho i Česká televize a zařazuje ho do pořadu Automoto¬revue.

„Každý dobře organizovaný závod je fajn, ať už je to GP Jelen, Sendražický trojúhelník, Nová Ves Racing, Přelouč - vytrvalostní závod, TT Jinolice, Tři Dvory a další," Miroslav Kulhánek s tím, že ještě ví o jednom závodu, kterého by se chtěl zúčastnit. Závodu, který se jede na známé autokrosové trati v Nové Pace. Je to 24 hodinový vytrvalostní závod, který prověří nejen fyzičku jezdců, ale také kondici motocyklu. „Tady jsou nároky, pokud chcete dojet na pódium, opravdu vysoké. Je třeba poskládat výkonnostně čtyři stejné jezdce a řádně vyladit motocykl co do jeho výkonnosti a spolehlivosti," vysvětluje.

V současné době se v Motoclubu Sendražice hovoří o Road Race silničním závodu na Volárně. „Tuto velkou akci, kterou bychom chtěli mít v roce 2014, by byl hlavní pořadatel AMK Hořice (300 zatáček Gustava Havla) a právě náš Motoclub by se podílel na spoluorganizaci. Rozhodl jsem se, že budu ve vyjednávacím týmu s představiteli MU Kolín konkrétně s odborem dopravy, kde jako člen městské dopravní komise působím. Vím, že nebude snadné získat si na stranu všechny dotčené orgány a lidi bydlící na Volárně, stejně jako obstarat dost finančních prostředků pro tuto akci," říká a přidává přání:
„Závěrem chci popřát všem krásnou dovolenou a pokud se zúčastní nějakého motoristického podniku nebo závodu, tak ať vzdají hold pořadatelům, který tento závod připravili."

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one