spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Kuncířová deník.gif
Jak dlouho sdružení v Kolíně působí?
Spirála pomoci o.s. působí v Kolíně a jeho okolí od začátku roku 2008, letos tedy slaví pět let působení v sociální oblasti.

Jak vlastně vzniklo?
Spirálu pomoci jsem založila společně se svojí dcerou a Ing. Baxou ke konci roku 2007 jako občanské sdružení. Na základě získané registrace a potřebných náležitostí jsme přijali první zaměstnance, a mohli jsme tak začít nabízet služby v oblasti sociální péče. V úplných začátcích jsme služby osobní asistence poskytovali zdravotně postiženým lidem, dětem v mateřských a základních školách a seniorům v Kolíně a blízkém okolí. Postupně se naše služby rozšiřovaly jak co do sortimentu poskytovaných služeb, tak se i posouvaly hranice působnosti. V současné době poskytujeme mimo osobní asistence i terénní odlehčovací služby po celém regionu Kolínska včetně Českého Brodu a jeho okolí.

Kolik ve sdružení pracuje lidí?
O 56 klientů pečuje 24 asistentek na hlavní pracovní poměr a na dohody. Práci asistentek řídí Adéla Nováková - koordinátorka a pomocná administrativní pracovnice v jedné osobě. V čele organizace je ředitelka, která v případě nutné potřeby zastane i práci asistentky nebo jezdí HandiTaxi. Účetnictví spravuje externí účetní.

Co je tedy vaším hlavním posláním?
Spirála pomoci o.s. je zaměřená na pomoc v sociální oblasti. Naším posláním je podpora samostatného života handicapovaných lidí. Proto služby, které poskytujeme, pomáhají lidem v péči o vlastní osobu. Tuto pomoc nabízíme zdravotně postiženým lidem, seniorům, lidem v rekonvalescenci po úraze, kteří z jakýchkoliv důvodů potřebují pomoc druhé osoby se základními potřebami běžného života, jako je podání jídla, pití, pomoc s hygienou, kontrola nad podáním léků, polohování, doprovod k lékaři, na rehabilitaci apod. Všechny služby poskytujeme v domácím prostředí klienta, aby nadále mohl žít důstojným a plnohodnotným životem. Služby poskytujeme 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně svátků. Současně tuto pomoc nabízíme i rodinám, které pečují o rodinného příslušníka, ale potřebují si dopřát odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány našim odborným personálem přímo v místě bydliště, v jejich přirozeném domácím prostředí.

Co všechno sdružení poskytuje za doplňující služby?
Od loňského září působíme v nových prostorech na Zálabí, vedle bývalého kina JAS. Díky velkým prostorům jsme mohli rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek. K zapůjčení jsou zde elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, toaletní křesla, různé druhy chodítek, sedáky na do vany, schodolezy, mobilní sprchovací lehátko, berle a hole. Pomůcky jsou nové, získané od sponzorů nebo zánovní od lidí z pozůstalosti, které dostáváme darem nebo je za ,,pár korun" odkoupíme. Pomůcky zapůjčujeme na základě sepsané smlouvy a za zapůjčení je cena stanovena ceníkem organizace. Půjčovné se pohybuje od 8 do 50 korun na den podle zapůjčené pomůcky. O danou službu je velký zájem, proto se snažíme sortiment stále rozšiřovat, aby pomůcky mohly usnadňovat a sloužit lidem ze širokého okolí.

Další službou, o kterou je velký zájem a jezdíme ji obyčejným osobním automobilem, je HandiTaxi - odvoz zdravotně postižených lidí a seniorů k lékaři, na rehabilitace, na úřad nebo za kulturou. V současné době nám bylo nabídnuto speciálně upravené auto s plošinou pro přepravu lidí na vozíku. Vlastnit takto upravené auto si naše organizace přeje již velmi dlouhou dobu, ale bohužel se nám nepodařilo získat grant na koupi nového vozu. Teď máme možnost zakoupit tento zánovní vůz a tím zkvalitnit námi poskytovanou službu i pro vozíčkáře. Budeme rádi, když na koupi tohoto vozu nám přispěje kdokoli, třeba každý čtenář tohoto článku a jakoukoli částkou. Finanční dar bude použit pro dobrou věc - auto, které bude pomáhat všem a třeba pomůže jednou i vám.

Poslední doplňkovou službou je pedikúra tzv. mokrou cestou. Poskytujeme ji v naší provozovně v ulici Antonína Kaliny 1351 nebo přímo u klientů v jejich domácím prostředí, kam za nimi přijedeme. Pro seniory máme zvýhodněnou cenu.

Jaké si kladete cíle?
Hlavním našim cílem je spokojený klient. Všechny poskytované služby stavíme na míru každému klientovi individuálně a podle jeho potřeb a možnostech organizace. Dalším cílem je úzká spolupráce s obcemi v regionu, kde jim nabízíme naši pomoc pro jejich občany. V některých obcích je skvělá spolupráce a jejím výsledkem je spokojený občan, který na základě námi poskytovaných služeb může zůstat nadále v domácím přirozeném prostředí, a žít tak důstojným a plnohodnotným životem.

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one