spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
F.Martínek v deníku.gif
Jak dlouho spolek v Kolíně působí?
Občanské sdružení Společenstvo přátel Medvědů od Kolína bylo založeno v roce 2008. Spolek má sice nemnoho vlastních členů, ale zato velmi mnoho kamarádů, přátel a příznivců.

Jaká je jeho historie, jak vznikl?
Společenstvo vzniklo spontánně a víceméně náhodou. Jako základ pro realizaci hlavního cíle, kterým bylo postavit památník Medvědům, co potkali se u Kolína, který stojí od roku 2010 na okraji zálabských Borků na „medvědí louce" u Křičkovy ulice.

Co je posláním spolku?
Podporovat a pořádat mnohé různé aktivity v kulturních a společenských oblastech s akcentem na podporu turismu a zvýšení atraktivity a návštěvnosti města Kolína. Naše cíle jsou ty nejušlechtilejší. Věříme, že jsme z titulu medvědího poselství schopni těsně zasáhnouti i nezasažitelné sféry.

Jakou akci připravuje v Kolíně po prázdninách?
Hned 15. září se po čase opět uskuteční vskutku kolosální akce, na kterou všechny velmi srdečně zveme. Půjde o „Oslavu spánku a odpočinku aneb hajdy do Hajan", kterou pořádáme společně s „Alíkovem" - kolínským psím útulkem. Akce začíná v poledne na Karlově náměstí, kde se všichni sejdeme v pyžamech a nočních košilích. Samozřejmě si s sebou všichni vezmeme svého medvídka na spaní a také svého čtyřnohého miláčka, pochopitelně také v pyžamu. Odtud se vydáme přes lávku a Kmochův ostrov do „Hajan" na medvědí louku v Borkách, kde bude připraveno mnoho pěkných překvapení pro děti i dospěláky. Na závěr této opravdu světově významné akce slavnostně vyhlásíme „Světový den spánku a relaxace".

Proslýchá se ale také něco o ceremoniálu pocty in memoriam. Co si má veřejnost pod tímto pojmem představit?
Organizaci ceremoniálu připravujeme v součinnosti se spolkovým předsednictvem na zmiňovanou neděli 15. září. Zakladatelem udělování tzv. „Adamcovy pocty In memoriam" Spolkové rady Kolína je dlouholetý spolkový činovník Ivan Adamec, který většinou certifikáty In memoriam předává osobně. Tentokrát prestižní ocenění bude na místě podepsáno pozůstalým po režisérovi Břetislavu Pojarovi (7.10.1923 - 12.10.2012) za sérii grotesek se dvěma medvědy, započaté filmem Potkali se u Kolína, která si získala generace diváků bohatou imaginací, smyslem pro vizuální gag i vtipným doprovodným textem. Jeho dílo dostalo Kolín do sympatického povědomí lidí v celé republice.

Jak vysokou finanční podporu má spolek pravidelně z městského rozpočtu?
Žádnou.

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one