spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Stupková na deníku.gif
Jste známá výtvarnice. Jak dlouho tvoříte keramická díla?
Tvořím od studia na pedagogické fakultě, kde mě modelování zaujalo díky vynikajícímu pedagogovi. Víte, že letos je tomu 30 let, co jsem začala modelovat doma v paneláku po večerech v mini kuchyni? A se svými žáky ve škole v Sedlci. Nosila jsem výrobky vypalovat do Ústavu nerostných surovin a do soukromé keramické dílny v batohu na zádech.

Kolik dětí a kde zaučujete? Jsou mezi nimi nějaké talenty?
Keramický kroužek při 2. ZŠ Kmochova navštěvuje každým rokem kolem 15 dětí, jsou mezi nimi velké talenty. Děti z 2., 3. a 4. třídy se nebojí a nestydí kouzlit s hlínou úžasné věci, jdou do práce s nadšením a mají z výsledků radost. Zvykly si i na mé povídání o sochařích a sochách, o architektuře i o umění obecně. Výjimky, které to nebaví, pošlu svačit (smích).

Na gravírovaném ceremoniálu jste při příležitosti 50. ročníku Kmochova Kolína představili kolekci muzikantů. Jak dlouho trvá vymodelování jedné figurky?
Sošky hudebníků jsme tvořili asi šest hodin, to je dvě odpoledne. Musely mezitím čekat zabalené do hadříků a pod igelitem na naše další setkání po týdnu. Tvořily je dvojice pro případ, že by někdo za týden nepřišel. Po slavnostním odhalení byly keramické sošky následně vystaveny v Pražské ulici ve výloze prodejny Jaroslava Jambora.

Jak dlouho se keramika v peci vypaluje?
Keramika se vypaluje až osm hodin, pec stydne dva dny, teplota výpalu je přes tisíc stupňů. Ale ještě před „přežahem" se retušuje, a to děti nerady, bojí se poškození, a proto tento úkon raději nechávají na mně. Glazování předchází debata o barvách, chceme se vyvarovat přílišné barevnosti, aby výrobek nezaváněl kýčem (smích).

Kde jste čerpala námět na Otakarův reliéf pro Osobnost Kolína?
Z podnětu vedení Spolkové rady jsem námět na Otakarův reliéf našla na kolínské radnici a v historických knihách, kde jsou kresby rytířů z 13. století. Český král Otakar II. „železný a zlatý" byl často ve zbroji a ve válce o svá práva a území.

Každoročně zhotovujete tuto nejprestižnější kolínskou keramiku. Jaký máte pocit, když tvoříte Otakarův reliéf a nevíte, kdo ho dostane?
Vyrábím bez nároku na odměnu a s představou, že z ceny bude mít radost člověk, jenž pro Kolín něco vykonal, a to mne hřeje. Při předávání v Hotelu Theresia mi pan primář Uher poděkoval a pochválil mé dílo, to je pro mne největší radost. A že při tom byli mí žáci a rodiče, kteří mohli mít ze svých dětí při odhalení jejich figurek hudebníků nemenší potěšení.

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one