spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Ředitel kolínské stavební školy a předseda zapsaného spolku LTC Kolín – tenis club Jindřich Synek je další významnou osobností, kterou si redakce spolkové obce v občanské společnosti vybrala a uskutečnila s ní publikovaný rozhovor.
Synek píše.JPG
Práce učitelská není záviděníhodná. Jak vlastně dlouho působíte ve školství?
Po základní vojenské službě v Dukle Liberec v roce 1980 jsem nastoupil na stavební školu, kde jsem pracoval jako učitel, od roku 1984 jako zástupce ředitele a od 2008 jsem ředitelem školy.
 
Řídit největší kolínskou školu je velké sousto. Co člověk musí všechno spolknout?
Práce ve škole mne vždy bavila a naplňovala. Poslední dobou mne trochu trápí přehnané sebevědomí některých žáků i pedagogů, ale myslím si, že si s tím umím poradit.
 
Areál stavebky je rozlehlý, budova má z Pražské ulice nevýrazné průčelí. Nehodláte fasádu školy nějak zlepšit?
Již od roku 2011 vedeme jednání s MŽP a zřizovatelem KÚ o rekonstrukci budov v Pražské ulici. V roce 2014 jsme vyměnili nevyhovující okna z prostředků kraje. Nyní to vypadá, že snad budeme o prázdninách letošního roku uvedené budovy podle projektu a za značné finanční prostředky dokončovat. (Barevné řešení fasád navrhl žák naší školy, což mne velmi těší). Budovy by mohly přispět k městem plánovanému celkovému zlepšení vzhledu celé ulice Pražská.
Střední odborná škola stavební a učiliště stavební nejsou jen budovy na Pražské ulici. V loňském roce jsme sehnali dotaci a díky spoluúčasti KÚ Středočeského kraje jsme zateplili a opravili 3 budovy dílen odborného výcviku a školní kuchyni v Macharově ulici na Zálabí cca za 17 mil Kč.
 
Vaším vstupem do organizačního výboru Stavba roku střední Čechy zvýšila procedura obrátky. Jak se vlastně cítí pedagog mezi stavaři?
Cítím se všude dobře, nemám problém komunikovat i s lidmi odlišného názoru. Tím, že pracuji na stavební škole skoro celý život, pokládám se také za stále se učícího stavaře.     
 
Jste také předseda spolku SK LTC Kolín – tenis club, sídlícího v lesoparku Borky. Můžete se pochlubit nějakými úspěchy v této funkci?
Podařilo se nám vyrovnat se ztrátovým hospodařením spolku (ze zděděného hospodaření předchozího občanského sdružení). Získaly se prostředky na rekonstrukci pevné haly a zrealizovala se její oprava včetně nového povrchu cca za 7 milionů korun. Opravila se klubovna (letos budeme pokračovat ještě ve větším měřítku s opravami). Rozšířila se členská základna hlavně o malé děti a dala se možnost soutěžení i rekreačním hráčům. Sehnali jsme dotace na mládež od kraje i od města a postupně se zlepšoval chod i prostředí našeho klubu.
 
Modernizovaná tenisová hala je mezi navrženými stavbami na udělení prestižní výroční ceny, což svědčí o tom, že dílo se povedlo. Jak se ale v ní hraje kolínským tenistům?
Doposud jsme nezaznamenali ani jeden případ kritiky haly, podle vyjádření návštěvníků je příjemné hrát na koberci s granulátem, který má parametry antuky a také v teplotě, kterou zajišťuje tepelné čerpadlo za rozumné finanční prostředky.
 
Začal rok 2016 a stálá tenisová hala je hojně využívaná. Kdy se ale vlastně začala připravovat její rekonstrukce?
Na prvním zasedání nového výkonného výboru LTC Kolín po odstoupení předchozího vedení klubu v roce 2012 jsme si stanovili jako jeden ze základních úkolů obnovit provoz zchátralé a nevyhovující pevné haly a neprovozovat nadále finančně náročnou na provoz a navíc pronajatou nafukovací halu.
 
Kolikrát jste musel vyjet z Kolína, aby tenisový klub dosáhl na dotace?
Každý, kdo se pokusil získat dotaci, ví, kolik administrativních úkonů je třeba pro zdárné podání žádosti a realizaci projektu. Náš administrátor sídlil v Praze a návštěvy jeho a dalších úřadů byly v desítkách. Někdy i 2x za den.
Synek v atriu.JPG
Mluví se o Vás letos jako o kandidátovi s největšími vyhlídkami na tradiční titul Osobnost Kolína. Jaký je váš rodinný život?
Vaše konstatování mne upřímně velmi příjemně překvapuje. Spolu s tolerantní ženou Jarmilkou jsme vychovali 3 syny a jsem nyní 4-násobný dědeček. Mám je všechny moc rád a těším se z jejich každého byť i malého úspěchu.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one