spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Spolkový předseda Aleš Zahajský je další známou osobností, kterou si redakce spolkové obce v občanské společnosti vybrala a uskutečnila s ní publikovaný rozhovor:

1. Jak vlastně Spolková rada v Kolíně vznikla?
Několik představitelů kolínských spolků se začalo scházet, aby postrčili úvahy především o výstavbě lávky přes Labe. Logicky nejvíc slyšet na jednáních byli činovníci sportovních klubů působících na Zálabí. Především tedy ty s mládeží riskantně dojíždějící na kolech po Masarykově mostě. A když se pak visutá lávka z Kmochova ostrova přes řeku skutečně začala stavět, tak si spolkoví činovníci řekli, že by bylo škoda to rozpustit.

2. Zasedání spolkové obce se nyní konají po Kolíně na různých místech. Kde jste zprvu schůzovali?
Ještě v roce 2002, kdy jsem začal spolkovému uskupení dávat současné rysy, jsme se scházeli nepravidelně na různých místech. Od roku 2003 představitelé spolků zasedali na radnici u místostarosty. Protože tam ale nebylo moc židlí, tak jsem zval spolkové činovníky na přeskáčku. Jak rostly počty akreditací, tak se úměrně zvyšoval počet účastníků. Musel jsem stanovit, že za každý spolek může na spolkové zasedání přijít jen jeden a jednání se přesunula do objemnější radniční síně.

3. Z jakého spolku jste do vedení Spolkové rady přišel?
Předtím jsem působil v několika nejen kolínských spolků. Dá se snad zjednodušeně říci, že jsem z postu předsedy předsednictva Okresní hospodářské komory, kterou jsem v Kolíně v roce 1992 také zakládal, pozvolna přecházel do zrovna zakládané Spolkové rady. Ten pozvolný přechod trvat celé roky. Nejprve jsem přešel do Krajské komory a pak ještě za Středočechy do metropole. Mezitím jsem se čím dál více věnoval kolínským spolkům a čím dál méně komoře. OHK se pak stala jedním z akreditovaných spolků.

4. V čele tohoto uskupení stojíte tedy už 10 let. Není na čase, aby Vás někdo vystřídal?
Je. Máte někoho vhodného? Statutárním předsedou komory jsem byl také jen 10 let. Myslím, že pohodlní kolegové z představenstva mě tehdy rádi pustili „vejš" a utlumili pak svoji aktivitu.

5. Nejste přeci na řízení Spolkové rady sám? Vždyť Vaše spolky mají několik tisíc členů.
Individualista nejsem, vždycky jsem měl raději kolektivní sporty. Spolurozhoduji ve vyváženém pětičlenném spolkovém předsednictvu, nyní se 2 ženami a 2 muži. Před časem jsem navíc žádal o zvolení místopředsedy, ale moji spolkoví činovníci se ještě na nikom neshodli.

6. Jak řešíte spory mezi lidmi v jednotlivých spolcích?
Spolková rada do vnitřních záležitostí spolků nikdy nezasahuje. Naopak se snažíme přispět k veřejnému uznání úspěšných činovníků. Blaho našich spolků je nám nade vše. Škoda, že naše možnosti jejich podpory jsou omezené.

7. Před vánocemi je asi spolkové hnutí méně aktivní.
Nemylte se. Některé spolky mají sezónní činnost, ale jiné mají v adventním čase hodně aktivit. Také předsednictvo Spolkové rady mělo minulý týden schůzi, jejíž závěry se nyní plní a začátkem ledna už je spolkové zasedání.

8. A co Vy, máte po 20 letech ve spolkovém hnutí ještě dost sil?
S tolika spolkovými činovníky v zádech, skvělým zázemím, dobrým zdravím a velkou rodinou se nyní cítím silnější než kdykoliv předtím. Na co sám nestačím, umím zapojit jiné. Společenské ukotvení je každým rokem silnější, ale není kogentní. A chci to pro dobrou věc využít.

9. Konec světa mayská civilizace správně neodhadla. Jak odhadujete vývoj spolkového hnutí Vy?
Věřím v další rozvoj spolkového hnutí. Bez zbytečné byrokracie. Jestliže široká veřejnost ztrácí důvěru v placené politiky, kteří po zisku mocenského opojení ztratili realitu běžného života, tak získává na významu občanská společnost, jejíž jsou spolky typickým prvkem. A když se její činitelé spolu alespoň na něčem dohodnou, tak to vidím optimisticky.

Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one